Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Actie Kerkbalans start onderzoek naar kerk-zijn na corona

Actie Kerkbalans start onderzoek naar kerk-zijn na corona

Hoe geven we de kerk vorm na tijden van corona? Met een onderzoek onder kerkgangers in Nederland wil Actie Kerkbalans antwoord krijgen op onder meer deze vraag. De afgelopen twee jaar hebben kerken massaal geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerkgangers eventueel graag behouden voor de toekomst?

Namens Actie Kerkbalans start Citisens op 18 oktober een grootschalig onderzoek onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe zij het kerk-zijn beleven en specifiek beleefd hebben in tijden van lockdown.

Toekomst van de kerk

Actie Kerkbalans voert ieder jaar een onderzoek uit onder kerkgangers naar de betrokkenheid van Nederlands bij de kerk. De antwoorden geven inzicht in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst. De nadruk in de vragenlijst van dit jaar ligt met name op de kerk van de toekomst. Hoe geeft kerkelijk Nederland de kerk van de toekomst vorm, ook met het oog op de veranderingen door corona? In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat hun kerk of zijzelf hebben geleerd in tijden van lockdown en wat zij daarvan wel of niet zouden willen behouden voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vieringen en diensten via livestream of het digitaal onderhouden van contact met leden. Kerkgangers wordt ook gevraagd waar de kerk wat hen betreft in moet investeren voor de komende jaren.

Geven voor de kerk

Naast kerk-zijn in coronatijd en de toekomst van de kerk, komt in het onderzoek ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans zelf aan bod. Met de Actie Kerkbalans komen de genoemde vier kerkgenootschappen ieder jaar samen in actie om leden om een financiële bijdrage te vragen voor de eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie en daarom zijn deze inkomsten nodig om het kerk-zijn invulling te geven. In het onderzoek wordt kerkgangers gevraagd wat zij van Actie Kerkbalans vinden en waarom ze hun plaatselijke kerk al dan niet financieel steunen. Dit geeft deelnemende parochies en gemeenten inzicht in hoe de Actie leeft onder hun leden.

Kerkleden kunnen meedoen aan het onderzoek via deze link: www.gevenaandekerk.nl.

Foto: www.kerkbalans.nl

 

Tags: