Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Vaticaanse boodschap aan hindoes: samen licht brengen in tijden van wanhoop

Vaticaanse boodschap aan hindoes: samen licht brengen in tijden van wanhoop

“Tussen de donkere wolken van de huidige pandemie, die onmetelijk leed en grote trauma’s heeft veroorzaakt, zijn er ook lichtpunten van solidariteit en broederschap”, constateert de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome in haar Diwaliboodschap. In de boodschap wordt opgeroepen samen licht te brengen in het leven van mensen door interreligieuze solidariteit. Dat versterkt de plaats en de vindingrijkheid van de religieuze tradities in de samenleving.

“Een groeiend besef van de noodzaak om met elkaar te zijn en bij elkaar te horen in de huidige pandemische periode, vraagt erom steeds meer manieren te vinden om het licht van de hoop te brengen waar onenigheid en verdeeldheid heersen, vernietiging en verwoesting, ontbering en ontmenselijking”, legt Kardinaal Ayuso Guixot MCC, voorzitter van de Raad in de boodschap uit. Hij citeert paus Franciscus: “Broederschap is de ware remedie tegen de pandemie en de vele kwaden die ons hebben getroffen” (Toespraak tot de leden van het Diplomatieke Corps geaccrediteerd bij de Heilige Stoel, 8 februari, 2021).

Goede contacten

Bij die boodschap sluit de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog, onder voorzitterschap van mgr. Woorts, zich graag aan. De Contactraad en de Hindoe Raad Nederland onderhouden goede contacten. Eerder spraken beide raden samen over hun visies op duurzaamheid, de rol van religie bij integratie en hun bronnen van dialoog en samenwerking.

“Graag willen we de goede contacten en samenwerking met de hindoegemeenschap voortzetten en uitbouwen”, laat de Contactraad weten.

Diwali

Dit jaar vieren hindoes Diwali op 4 november. Diwali is het feest van lichtjes, dat jaarlijks plaatsvindt tijdens de nieuwe maan in de maand asvin. Het feest is gewijd aan Maha Lakshmi, de hindoegodin van het licht, de voorspoed, het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart. Bij het Diwali-feest gaat het om de goede dingen die het kwade overwinnen, het licht wint het van de duisternis, de warmte van de kou, de waarheid van de onwaarheid, de reinheid van de onreinheid. Hindoes hopen dat Lakshmi hun huis bezoekt. In de nacht van de nieuwe maan verlichten ze daarom hun huis met diya’s. Dat zijn schoteltjes met olie en een pitje, maar kunnen ook kaarsjes zijn. Door al die lichtjes wordt ook het innerlijk van de mensen verlicht. Iedereen krijgt het gevoel met een schone lei te kunnen beginnen.

Bericht: Berry van Oers namens de katholieke Contactraad voor de Interreligieuze Dialoog.

Lees hier de boodschap in HINDI.

Lees hier de boodschap in de Nederlandse vertaling.