Bisschop De Korte schrijft brief over isolement en samenhang in de samenleving

PARTICIPATIEGEDACHTE MAG ZORG VOOR KWETSBAREN NIET ONDERSNEEUWEN

‘De overheid behoort een schild voor de zwakken te zijn en te blijven’, schrijft mgr. dr. Gerard de Korte in een bisschoppelijke brief ‘aan allen die de samenleving te harte gaan’. Hij signaleert dat onze cultuur de laatste decennia sterk heeft ingezet op de vrijheid van de individuele mens en dat er steeds meer ruimte is gekomen voor de werking van de markt. Continue reading

Lesbrief voor de week van het katholiek onderwijs beschikbaar

Van 6 tot en met 10 oktober 2014 wordt op initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad de week van het katholiek onderwijs gehouden. Scholen worden opgeroepen om tijdens deze week uitdrukkelijker aandacht te besteden aan hun katholieke identiteit. Het is een week waarin scholen uitgenodigd worden om te laten zien hoe de katholieke identiteit van de school concreet vorm krijgt. De speciale lesbrieven voor deze week zijn per 1 september te downloaden. Continue reading

Caïro-overleg spreekt over verlegenheid van religies

Op 27 augustus organiseerde het Caïro-overleg een bijeenkomst over de ‘verlegenheid van de religies’. Joden, moslims en christenen spraken in het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam over de intolerantie van extremisten in hun eigen achterbannen. Vanuit de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog waren Mgr. J. van Burgsteden sss. en drs. Berry van Oers aanwezig. Continue reading

Nederlandse Kerkprovincie publiceert een “Klein Missaal”

Nieuwe tekst van het “Onze Vader” voor Nederland en Vlaanderen

Den Bosch, 14 augustus 2014. Met de publicatie van het “Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie” beschikt Nederland vanaf vandaag over een eerste resultaat van de intensieve samenwerking tussen de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen. Deze samenwerking is gericht op een herziening van de bestaande vertaling van het Romeins Missaal, die dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De Romeinse Congregatie voor de Eredienst heeft op 10 juni 2014 haar goedkeuring verleend aan de uitgave van het “Klein Missaal”. Continue reading

Paus verheft H. Calixtuskerk Groenlo tot basiliek

Paus Franciscus heeft de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek (‘basilica minor’). De aanleiding hiervoor is tweeledig: de restauratie van deze monumentale kerk die tevens het eucharistisch centrum is van de St. Paulusparochie in de Achterhoek en het feit dat er in de provincie Gelderland (binnen het Aartsbisdom Utrecht) geen basiliek meer was sinds de H. Walburgisbasiliek in Arnhem in mei 2013 aan de goddelijke eredienst werd onttrokken. Continue reading

Bisschoppenconferentie roept op tot gebed voor vervolgde christenen in onder meer Irak

De Nederlandse bisschoppenconferentie roept op om op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, te bidden voor de in de knel geraakte en vervolgde christenen wereldwijd en vooral in het Midden-Oosten. De voorzitter van de conferentie, kardinaal Eijk, noemt het schokkend en hartverscheurend hoe christenen uit een gebied waar het christendom zo lang en diep geworteld is, op de vlucht worden gejaagd. Continue reading