Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Bisschop Van den Hende en kerkelijke hulporganisaties ontmoeten Syrisch-katholieke patriarch

Bisschop Van den Hende en kerkelijke hulporganisaties ontmoeten Syrisch-katholieke patriarch

Van 16 tot en met 18 oktober bracht de Syrisch-katholieke patriarch Ignatius Youssef III een bezoek aan Nederland. Op maandag 18 oktober had hij in Arnhem een ontmoeting met vertegenwoordigers van kerkelijke organisaties die projecten ondersteunen in Libanon en het Midden-Oosten.

Bisschop Van den Hende is bisschop-referent voor de Oosterse Kerken. Hij was aanwezig bij deze ontmoeting en leidde het gesprek. Na afloop zegt hij: “Dit zijn ontmoetingen die heel concreet uitwisseling mogelijk maken. Zo horen we als christenen over grenzen heen binnen onze katholieke gemeenschap van de directe problemen en noden en uitdagingen waar christenen elders mee te maken hebben.”

Explosie Beiroet

Patriarch Ignatius Youssef III woont in Beiroet. Deze stad werd op 4 augustus 2020 hard getroffen door de explosie in de haven. Patriarch Ignatius vertelde over de moeilijke situatie in Beiroet en in Libanon. Hij sprak ook over de situatie van de Syrisch-katholieke gelovigen die in Irak en Syrië wonen. De Syrisch-katholieke Kerk is een met Rome geünieerde Kerk, die tussen de 180.000 en 200.000 leden telt. Meer dan de helft van de gelovigen leeft in de diaspora.

Een van de moeilijkheden waar de Syrisch-katholieke Kerk en andere kerken in het Midden-Oosten mee te maken hebben, is het gebrek aan toekomstperspectief. Het gaat slecht met de economie. Veel jonge mensen verlaten het land, omdat ze geen toekomst voor zichzelf zien. En wie niet weg kan, blijft achter. De patriarch vertelt over de hulp die via de Kerk wordt gegeven aan arme families: basisvoorzieningen zoals voedsel en medische zorg. Hij is dankbaar voor de hulp die de Kerk ontvangt, zodat concrete families kunnen worden geholpen. En hij spreekt over de hoop die is geworteld in het geloof dat God zijn mensen niet in de steek laat.

Katholieke Vereniging voor Oecumene

Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde de ontmoeting. “Libanon heeft te maken met hele grote problemen. Denk aan de explosie in de haven van Beiroet en de economische crisis die tot een grote verarming leidt in het hele land”, vertelt hij na afloop. “En wat mij erg heeft getroffen is dat de christenen Midden-Oosten door de eeuwen heen altijd hebben kunnen leven en overleven als minderheid, maar dat nu meer dan ooit hun voortbestaan als zodanig op het spel staat.”

“Ik ben onder de indruk van alle moeilijkheden die de patriarch en zijn gemeenschappen doormaken”, zegt ook bisschop Van den Hende na afloop. “We hebben meer informatie gekregen vandaag en een concreet beeld van wat er in deze gemeenschappen leeft en we zullen graag helpen waar we kunnen als leden van dezelfde Kerk. Ik dacht in dit kader aan de solidariteit die gevraagd wordt en naar voren komt in de woorden van de apostel Paulus: waar één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” (1 Korintiërs 12, 26).

Bij de ontmoeting waren vertegenwoordigers aanwezig van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, de Bisschoppelijke Vastenactie, Kerk in Nood, Pour les Autres en Kerk in Actie.

Luister op Katholiekleven.nl ook een podcast over deze ontmoeting.

Foto: Katholiekleven.nl, in het midden voor patriarch Ignatius en bisschop Van den Hende.

Tags: