About Marc de Koning

Nieuwe oproep aan parochies om mee te doen met Kerkproeverij/Back to church

Parochies worden via de bisdommen opgeroepen om in 2018 mee te doen aan Kerkproeverij/Back to church, een interkerkelijk initiatief om mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk. Na een succesvolle introductie in Nederland in 2017 staat voor 2018 het weekend van 15 september voor dit project in de agenda. De Nederlandse bisschoppen willen door middel van een brief dit initiatief nogmaals onder de aandacht brengen en mee aanbevelen.

Continue reading

Reactie kardinaal Eijk op kabinetsplannen inzake ’Voltooid leven’

Woensdag 12 oktober maakte het kabinet bekend naast de bestaande Euthanasiewet een nieuwe wet te willen uitwerken voor hulp bij suïcide aan mensen die hun leven ‘voltooid’ achten. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, reageert vandaag, maandag 17 oktober, in een artikel op de Opiniepagina van Trouw:

‘Wijkt bescherming van het leven voor autonomie? Continue reading

Speciaal Magazine over het Onze Vader

Bij gelegenheid van de introductie van de nieuwe vertaling van het Onze Vader verschijnt een speciaal Magazine: Het Gebed van de Heer. De uitgave is een initiatief van de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De nieuwe vertaling van het Onze Vader wordt ingevoerd, zowel in Nederland als in België, met ingang van de Advent, 27 november 2016. Continue reading

Bisschoppensynode 2018 over jongeren, geloof en roeping

‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ is het thema dat paus Franciscus heeft gekozen voor de 15e Gewone Bisschoppensynode, die plaatsvindt in oktober 2018 in Rome. In een verklaring van 6 oktober geeft de Heilige Stoel aan dat het thema de “uitdrukking is van de pastorale zorg van de Kerk voor jonge mensen.” De voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende, noemt het thema ‘positief en toekomstgericht’.

Continue reading

Mgr. Van den Hende bij uitreiking prijs aan dokter Lampedusa

Zaterdagmiddag 8 oktober werd in de Martinikerk in Groningen door de stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Locale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) de ‘Levende Steen’ prijs uitgereikt aan dokter Pietro Bartólo (foto). Dokter Bartólo werkt als arts op het eiland Lampedusa en heeft duizenden vluchtelingen verzorgd en geholpen, samen met medebewoners van het eiland. Ook burgemeester Giusy Nicolini van het eiland ontving de onderscheiding van INLIA.

Continue reading

Bisschop De Korte blikt terug op Christelijk Sociaal Congres

Eind augustus werd in Doorn het Christelijk Sociaal Congres gehouden. Vertegenwoordigers van het katholieke en protestantse middenveld (onder anderen vakbonden, werkgevers, onderwijsorganisaties, omroepen, politieke partijen, scholen en zorgaanbieders) waren aanwezig. Als referent voor Kerk en Samenleving binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie was bisschop De Korte aanwezig bij het Congres. Hij blikt in een persoonlijk schrijven terug:

Continue reading