About Marc de Koning

Mgr. Woorts naar afscheid rabbijn Evers

Mgr. drs. Herman Woorts, bisschopreferent voor Kerk en Jodendom, was donderdag 22 september aanwezig bij de afscheidsreceptie van rabbijn mr. drs. R. Evers in Amsterdam. Evers vertrekt naar Düsseldorf waar hij opperrabbijn wordt. ‘Door uw inzet heeft u voor ons getuigd van uw grote liefde voor de Torah en van de grote waarde van het Joodse leven voor ons land en voor ons als Kerk’, aldus bedankte mgr. Woorts rabbijn Evers (foto).

Continue reading

Kerken presenteren Armoedeonderzoek 2016 aan staatssecretaris Klijnsma

Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ’Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriele, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk gedaan.

Continue reading