Er gaat niets boven The Passion

Gisteren deden geruchten al de ronde, toen vroeg in de ochtend een groot verlicht kruis in de stationshal van Groningen bleek te liggen. Vandaag volgt de officiële bevestiging: Groningen is in 2014 het decor van The Passion. Na driemaal randstad is deze jonge stad in het Noorden volgend jaar gastheer van het muzikale evenement over de laatste uren van Jezus’ leven, zijn lijden én opstanding. De vierde editie van The Passion wordt op donderdag 17 april opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken in de stad.
Lees verder

Vaticaan presenteert voorbereidende materialen Bisschoppensynode

In het Vaticaan is op 5 november een persconferentie gehouden over de Bisschoppensynode over het gezin (5-19 oktober 2014). Daarbij werd ook officieel de vragenlijst gepresenteerd die ter voorbereiding naar de Bisschoppenconferenties wordt verstuurd. Aartsbisschop Bruno Forte van Chieti-Vasto, bijzonder secretaris van de synode, zei dat “de benadering om de uitdagingen van het moderne gezinsleven aan te gaan, de manier zou moeten zijn die de zalige paus Johannes XXIII kort voor de start van het Tweede Vaticaans Concilie noteerde: ‘Alles moet worden gezien in het licht van het pastoraat. Dat betekent: in termen van zielen die gered en gesticht moeten worden.’ Hij voegde daaraan toe: ‘Het is dus niet een kwestie van doctrinaire kwesties bespreken, die sowieso recent door het Magisterium zijn opgehelderd’.”
Lees verder

Bisschoppen nemen de Katholieke Bijbelstichting over

Overdracht gemarkeerd met liturgische bijbelvertaling Maria-evangelies:
Het bestuur van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in Den Bosch is recent overgedragen aan een aantal bisschoppen van de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties. Van Nederlandse zijde hebben in het bestuur zitting genomen mgr. J. Liesen, mgr. J. van den Hende, mgr. H. Woorts, mgr. Th. Hoogenboom en mgr. R. Mutsaerts, en van Vlaamse zijde mgr. J. De Kesel. Het bureau van de KBS is ondergebracht in de kantoren van het bisdom Breda.
Lees verder

“Kerk als bondgenoot maar ook als een luis in de pels van de overheid”

Bij de bestrijding van de armoede willen de kerken bondgenoten zijn van de overheid. Maar indien nodig verheffen de kerken een profetische stem en zijn zij ook een luis in de pels van de overheid. Christenen willen zich bij de situatie niet neerleggen. De kerken willen niet op de stoel van regering of parlement gaan zitten, zij zijn immers geen politieke partijen, maar de kerken willen met hun stem wel een bijdrage leveren aan het morele kompas van onze samenleving. Dat zei Mgr. G. de Korte bij de presentatie van het onderzoek ‘Armoede in Nederland 2013’ dat vandaag in Utrecht gepresenteerd werd.
Lees verder

Hulpbisschop Hendriks praat parochies bij over reorganisatie

In het najaar van 2012 hebben de parochies van het Bisdom Haarlem-Amsterdam een vervolg ontvangen op de nota Nieuwe Tijden – Nieuwe Wegen (2004). In deze vervolgnota vroeg bisschop Punt kerkbesturen om in hun regio in overleg te treden, teneinde per 1 januari 2014 tot grotere bestuurlijke parochie-eenheden te komen. Vorige week stuurde hulpbisschop Hendriks de parochiebesturen, priesters, diakens en pastoraal werkers een brief om helderheid te geven over het reorganisatieproces.
Lees verder

Nieuw Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie

Er komt een nieuwe vertaling van het Romeins Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie. Dit wordt voorbereid door een in 2008 opgerichte commissie van Nederlandse en Vlaamse bisschoppen. Bij het vertaalproject zijn alle Nederlandse bisschoppen rechtstreeks betrokken. Een eerste resultaat van deze samenwerking is het uitbrengen van een Klein Missaal in het voorjaar van 2014.
Lees verder

Kardinaal Eijk bezoekt Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Polycarpus

Kardinaal Eijk was donderdag 17 oktober in het Twentse dorp Glane voor een bezoek aan de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin. Zij spraken elkaar in het klooster St. Ephrem de Syriër, het ‘hoofdkwartier’ van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland, waar aartsbisschop Polycarpus ook zetelt. De aanleiding voor het bezoek was om steun te geven in deze moeilijke tijd voor de Syrisch-orthodoxe christenen.
Lees verder