Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Boodschap paus Franciscus voor dertigste Wereldziekendag 11 februari 2022

Boodschap paus Franciscus voor dertigste Wereldziekendag 11 februari 2022

Dertig jaar geleden stelde de heilige Johannes Paulus II de Wereldziekendag in. Doel was om met deze dag bij het volk van God, de katholieke gezondheidsinstellingen en de burgermaatschappij aandacht te vragen voor de zieken en allen die met de ziekenzorg belast zijn. Paus Franciscus is dankbaar voor wat er in de afgelopen dertig jaar op dit gebied is bereikt.

Hij schrijft dit in zijn boodschap voor de Wereldziekendag van 2022, waarin hij waardering uit voor de stappen die al zijn gezet. De paus ziet echter ook de lange weg die nog te gaan is om voor alle zieken, ook op plaatsen en in situaties van de grootste armoede en marginalisering, een goede gezondheidszorg te garanderen.

Weest barmhartig

Het thema in de boodschap van de paus is: “Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is” (Luc. 6, 36). Daarmee richt hij de blik voor inspiratie op God, “die rijk is aan erbarming” (Ef. 2, 4) en die altijd naar zijn kinderen kijkt met de liefde van een vader, ook wanneer zij zich van Hem verwijderen.

‘God is kracht en tederheid samen. Daarom kunnen wij met verwondering en dankbaarheid zeggen dat de barmhartigheid van God zowel de dimensie van vaderschap als die van moederschap omvat (vgl. Jes. 49, 15), omdat Hij de zorg voor ons op zich neemt met de kracht van een vader en de tederheid van een moeder, er steeds naar verlangend ons nieuw leven te geven in de Heilige Geest’, aldus paus Franciscus.

Wachten op bezoek

De paus herinnert er verder aan dat het nabij zijn van de zieken en de pastorale zorg voor hen niet alleen de taak is van professionele hulpverleners:  ‘…de zieken bezoeken is een uitnodiging die door Christus gericht wordt tot al zijn leerlingen. Hoeveel zieken en hoeveel ouderen leven thuis en wachten op bezoek! Het ambt van de troost is de taak van iedere gedoopte, die het woord van Jezus gedachtig is: “Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 36).’

Lees hier de complete boodschap voor Wereldziekendag 2022 (werkvertaling).

 

Bij de foto (door Servizio Fotografico Vaticano) : Paus Franciscus werd op 4 juli 2021 in het Gemelli-ziekenhuis in Rome geopereerd, waarbij een deel van zijn dikke darm werd verwijderd. Na de succesvolle ingreep bleef hij in het ziekenhuis om aan te sterken. Op 11 juli sprak hij vanaf een balkon van het ziekenhuis het Angelus gebed uit.

Tags: