Purmerend parochie van het jaar

Hilversum – Purmerend is gekozen tot parochie van het jaar. Dit vond zaterdag 25 januari plaats, op de landelijke RKK-Parochiedag. Dit jaar was, in navolging van de impulsen die paus Franciscus heeft gegeven, gekozen voor projecten waarin zichtbaar wordt dat de Kerk haar deuren wil openen en verbinding zoekt met de samenleving om de boodschap van het evangelie uit te dragen. Continue reading

Kardinaal Eijk gaat niet in discussie over niet gedane uitspraken

Kardinaal Eijk is niet van plan om op welke manier ook te discussiëren over uitspraken die aan hem worden toegeschreven, maar die hij nooit heeft gedaan. Dit zegt hij in reactie op de internetbrief die ds. Arjen Plaisier vandaag publiceerde naar aanleiding van een interview dat de kardinaal had met het Reformatorisch Dagblad, waarin onder meer over het concilie van Trente werd gesproken. Continue reading

Wat kardinaal Eijk echt heeft gezegd in interview over Trente

In dagblad Trouw verscheen afgelopen maandag 20 januari een suggestief artikel gebaseerd op onjuistheden. Dit stuk was geschreven naar aanleiding van een interview met kardinaal Eijk in het Reformatorisch Dagblad. Trouwjournalist Robin de Wever legt de kardinaal uitspraken in de mond die hij niet heeft gedaan, namelijk dat de oude Roomse vervloekingen van protestanten onverkort geldig zijn. Continue reading

Katholieke Kerk viert Dag van het Jodendom

‘Uitweg uit de Crisis’ als thema
Op 17 januari viert de Rooms-katholieke kerk in Nederland op verschillende plaatsen de jaarlijkse Dag van het Jodendom. Deze dag is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. Zij sluiten hiermee aan bij initiatieven in Polen, Italië en Oostenrijk.
Het doel is kennismaking voor iedereen binnen de Kerk met de Joodse wortels van het Christendom, door ontmoeting met het Jodendom van nu. De Dag heeft geen politieke oogmerken.
Continue reading

Inkomsten Actie Kerkbalans blijven teruglopen

De Actie Kerkbalans viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. In Utrecht was op 9 januari de traditionele aftrap met een perspresentatie van de meest recente cijfers. De totale inkomsten levend geld zijn in de R.-K. Kerk in 2012 in vergelijking met 2011 met 2,7% gedaald, en bedragen € 104 miljoen (tegen bijna € 107 miljoen in 2011). Continue reading

Kerkbalans: 40 jaar succesvol interkerkelijk samenwerken

‘In al die veertig jaar dat we met verschillende kerken jaarlijks de actie Kerkbalans uitvoeren, is er eigenlijk nooit één wanklank geweest’, zegt econoom Emile Duijsens die namens de Rooms-Katholieke Kerk voorzitter van de commissie Kerkbalans is. Kerkbalans is al veertig jaar dé formule waarmee vijf verschillende kerkgenootschappen hun kerkleden jaarlijks vragen om een financiële bijdrage.
Met het startschot voor het 41e campagnejaar op 9 januari
aanstaande blikken de kerken in dankbaarheid terug.
Continue reading