Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuw kabinet: neem geen fataal besluit over Voltooid Leven

Nieuw kabinet: neem geen fataal besluit over Voltooid Leven

Dr. W. J. kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, doet in het Nederlands Dagblad van 29 juli een oproep aan het nieuwe kabinet, waarvan de formatie nog steeds gaande is: neem geen fataal besluit als het gaat over Voltooid Leven.

Kardinaal Eijk schetst het huidige Westerse wereldbeeld waarin hyper-individualisme de norm is: iedereen is autonoom en moet daarom zelf kunnen beschikken over zijn leven. De kardinaal zet vraagtekens bij die autonomie: de meeste mensen laten feitelijk hun oren hangen naar de publieke opinie, de media en de reclamewereld.

Zijn we wel zo autonoom als wordt gesuggereerd in het wetsvoorstel dat er nu ligt voor Voltooid Leven? Kardinaal Eijk: ‘In de publieke opinie, de reclamewereld en de media worden jong zijn en er jong blijven uitzien als ideaal voorgehouden, ouderdom en de gevolgen ervan daarentegen als negatieve fenomenen die de waarde van het leven aantasten. Zo wordt oudere mensen aangepraat dat hun leven geen waarde meer heeft.’

Volgens het klassieke christelijke mensbeeld is de mens een eenheid van ziel én lichaam. Het lichaam deelt daarom in de essentiële waarde, die de menselijke persoon heeft. In deze visie kan het lichaam nooit een middel zijn om het lijden te beëindigen. ‘Een passend antwoord op het lijden door medische of psychiatrische oorzaken is adequate, professionele en liefdevolle palliatieve zorg. Langs deze weg kunnen we het lijden niet helemaal wegnemen, maar wel tot draagbare proporties terugbrengen. Daarmee kunnen we mensen daadwerkelijk helpen om de waarde van hun leven te (her)ontdekken’, schrijft kardinaal Eijk.

Hij plaatst verder vraagtekens bij de leeftijdsgrens van 75 jaar in het wetsvoorstel over Voltooid Leven. ‘Dit suggereert – naar ik aanneem onbedoeld – een waardeoordeel over het leven van mensen die de 75 hebben bereikt.’

Lees hier de hele tekst zoals gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.

Dr. W. J. kardinaal Eijk heeft een doctoraat in de geneeskunde (Leiden) en in de filosofie (Rome) en verder een licentiaat in de theologie (Rome).  Foto: Ramon Mangold.