Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Bisdom Rotterdam introduceert website internationale eucharistievieringen: holymass.nl

Bisdom Rotterdam introduceert website internationale eucharistievieringen: holymass.nl

Sinds donderdag 27 juli heeft bisdom Rotterdam de website holymass.nl online. Deze website brengt een groot deel van de internationale eucharistievieringen in de migrantenparochies en –gemeenschappen in kaart. Bisdom Rotterdam heeft een groot aantal katholieke migrantenparochies, zoals bijvoorbeeld de parochie La Sagrada Familia in de stad Rotterdam voor Spaanstaligen en de Franstalige parochie Tous les Saints in Den Haag.

De zorg voor het rooms-katholieke migrantenpastoraat is toevertrouwd aan de afzonderlijke bisdommen. In het bisdom Rotterdam is vicaris-generaal Verbakel verantwoordelijke voor de aandacht voor de migrantenparochies. Landelijk is hij voorzitter van Cura Migratorum, waar bisdommen onderling overleggen en contact houden inzake het pastoraat voor migranten. Vicaris-generaal Verbakel zegt bij de start van de nieuwe website: “Geloven is een vorm van communiceren. Dat doe je altijd het beste in de taal die je in je jeugd hebt meegekregen. Het is voor ons geloven daarom van belang dat je in je moedertaal kunt bidden. Dat geldt voor Nederlanders en evenzeer voor hen die van elders komen. Hoe goed je je ook kunt uiten in een andere taal, het blijft een tweede laag.”

De nieuwe website ontsluit ongeveer twintig parochies en migrantengemeenschappen. Het overzicht is nog niet volledig. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de Ursula parochie in Delft, waar elke zondag om 18.30 uur de eucharistie in het Engels wordt gevierd. De vicaris-generaal sluit een uitbreiding van het overzicht dat de website www.holymass.nl geeft niet uit.

Welkom

“Katholieken die migrant zijn en die hier al langere tijd wonen en werken weten via hun netwerk over het algemeen heel goed hun parochie te vinden. Zij zijn uiteraard ook van harte welkom om de eucharistie mee te vieren in de Nederlandstalige parochies in het bisdom. We zien dat steeds vaker gebeuren. Migranten die hier al langere tijd zijn, vinden vaak de weg naar Nederlandstalige parochies, terwijl studenten en expats die hier een paar jaar verblijven nooit zullen doorstromen, maar wel verbinding willen leggen met de kerk.” Naast migrantenparochies zijn er ook gemeenschappen van migranten, legt de vicaris uit. Deze gemeenschappen hebben niet de status van parochie met een eigen parochiebestuur et cetera, maar komen bij elkaar als groep op een parochielocatie. “Denk bijvoorbeeld aan een stad als Den Haag, waar verschillende migrantengemeenschappen een plek hebben binnen de parochie Maria Sterre der Zee.”

“Zowel de eucharistievieringen in de migrantenparochies als in migrantengemeenschappen worden beter ontsloten met deze website. Het bisdom heeft daarbij met name mensen op het oog die in Nederland nog geen netwerk hebben van familie en vrienden die hen op een heilige mis kunnen wijzen. Zij zullen zich voor een katholieke eucharistieviering allereerst via internet oriënteren. Denk bijvoorbeeld aan katholieke toeristen die plaatsen in het bisdom bezoeken en die op zondag de mis willen bezoeken. En denk aan katholieke expats en jonge professionals die hier kortere of langere tijd werken of studeren. Voor deze groep is soms ook niet het land van herkomst de gemene deler, maar de taal. Zo kan iedereen die het Engels machtig is in deze taal de mis meemaken bijvoorbeeld in Rotterdam in de Eendrachtskapel. Elke zondag wordt daar om 18.00 uur de eucharistie in de Engelse taal gevierd. Daar mengen zich studenten, die tijdelijk in Nederland zijn, en jonge professionals met migranten die hier al langer zijn en blijven.”

Lees het hele bericht op www.bisdomrotterdam.nl.

Bezoek de website holymass.nl.

 

Foto: vicaris-generaal Verbakel, via bisdom Rotterdam, fotograaf Jan Peeters, KN.