Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Kerkproeverij / Back to church: zeven praktische tips voor parochies

Kerkproeverij / Back to church: zeven praktische tips voor parochies

De bedenker van het project Kerkproeverij, in het Engels Back to Church, de Anglicaan Michael Harvey, was 21 april in Nederland om deelnemende kerken te inspireren en zijn ervaringen van de afgelopen jaren te delen. Hij heeft een aantal praktische tips voor pastorale teams om het project Kerkproeverij (Back to church) bij de kerkleden te introduceren:

  1. Kies een moment, bijvoorbeeld na afloop van een viering, om de kerkleden te informeren over het project en nodig ze uit om hier actief aan mee te doen.
  2. Vraag aan de leden of ze iemand kennen die ze uit zouden kunnen nodigen. Geef hen enige tijd om erover na te denken en zich open te stellen voor een naam die God hen te binnen brengt. De ervaring leert dat zeven van de tien mensen iemand kennen.
  3. Vraag vervolgens of ze de initialen van de mogelijke gast op een briefje willen schrijven en met degenen naast zich te delen dat ze ‘Gods roep om iemand uit te nodigen’ hebben gehoord.
  4. Laat de briefjes naar voren brengen en bijvoorbeeld aan een kruis of op een prikbord bevestigen, om zo zichtbaar te maken dat het in wezen God is die al deze mensen roept.
  5. Moedig de leden vervolgens aan gehoor te geven aan de Geest van God zodat ze die persoon die ze in gedachten kregen, ook daadwerkelijk uitnodigen.
  6. Neem een volgende keer ook een moment de tijd om op de uitnodigingen terug te komen en laat enkele mensen vertellen hoe het is verlopen met hun uitnodiging, dit om mogelijke teleurstellingen te delen maar elkaar ook te bemoedigen met de positieve reacties.
  7. Geef zelf het goede voorbeeld en nodig ook iemand uit!

Harvey herinnert graag aan wat de apostel Paulus schrijft in diens eerste brief aan de Romeinen (3, 6): “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei”. Hij bedoelt daarmee te zeggen dat of een uitnodiging aanvaard wordt niet in onze handen ligt. Dat is tussen God en de genodigde. Naast de blijdschap om wie verwelkomd mochten worden, is het daarom van belang als geloofsgemeenschap in dankbaarheid te vieren dat er uitgenodigd werd.

Hebt u uw parochie nog niet aangemeld? Dat kan hier.

Hier vindt u posters en uitnodigingen die uw parochianen kunnen gebruiken om mensen mee te vragen.

Kijk hier voor eerdere nieuwsberichten over dit onderwerp.

 

 

Tags: ,