Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Regeling gratis Verklaring Omtrent het Gedrag voor parochievrijwilligers loopt door tot eind 2017

Regeling gratis Verklaring Omtrent het Gedrag voor parochievrijwilligers loopt door tot eind 2017

Vanaf begin 2016 is het mogelijk om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers binnen de Rooms-Katholieke Kerk die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. De gratis VOG regeling is goed geland in de parochies en is voorlopig verlengd tot eind 2017.

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

Parochies kunnen gratis VOG’s voor de genoemde groep vrijwilligers aanvragen bij het contactpunt dat daarvoor via het CIO (het Interkerkelijk contact in overheidszaken) bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Utrecht is ingericht. Het contactpunt doet een eerste screening van de aanvragen en zet deze door naar de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het contactpunt heeft sinds begin 2016 ruim 2500 gratis VOG-aanvragen verwerkt. Parochies zijn onlangs over de verlenging van de regeling geïnformeerd waarbij is uitgelegd hoe ze gratis VOG’s kunnen aanvragen.

 

Foto: Start van de campagne tegen seksueel misbruik ‘Maak er een punt van’ in 2015 met de toenmalige staatssecretaris Klaas Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de ambassadeurs van de campagne Inge de Bruijn en Lobke Berkhout.