About Anna Kruse

Interview met kardinaal Eijk en broeder Van Dam inzake seksueel misbruik van minderjarigen

Iedereen die informatie heeft over seksueel misbruik in de katholieke kerk, moet dat nu melden. Dat geldt voor slachtoffers, maar ook voor priesters, religieuzen en andere medewerkers van kerkelijke instellingen die getuige of dader zijn. Die oproep doen kardinaal Eijk en broeder Van Dam in een interview dat zij gaven aan De Telegraaf en aan regionale dagbladen.
Continue reading

Paus Franciscus bidt voor Nederlandse Adventsactie

Gisteren ontving paus Franciscus de Adventsactie tafelloper uit handen van bisschop Mgr. J. Punt, dit ter gelegenheid van de officiële start van de Adventsactie in Nederland op zondag 1 december. De paus toonde zich blij verrast met het Nederlandse cadeau en liet zich door bisschop Punt verder informeren over de Adventsactie. Hij noemde Adventsactie een prachtig initiatief en zegde toe voor het welslagen van de actie te bidden.
Continue reading

Nederlandse bisschoppen enthousiast over ontmoeting met paus Franciscus

Rome – De Nederlandse bisschoppen hebben vandaag, maandag 2 december, gesproken met paus Franciscus in het kader van hun Ad Limina bezoek aan Rome. Ze werden ontvangen in het pauselijk paleis en spraken ruim anderhalf uur met de Heilige Vader. Na afloop kwamen ze geïnspireerd en bemoedigd naar buiten. ‘Het was een warme, broederlijke ontmoeting’, zo typeerde kardinaal Eijk het gesprek.
Continue reading

Uitschrijven bij de R.-K. Kerk

Uitschrijven bij de Katholieke Kerk, hoe gaat dat? Begin 2013 hebben de bisschoppen maatregelen genomen om uitschrijven te vereenvoudigen. Dit is onder meer gecommuniceerd via de bisdommen en deze site.

Klik hier voor de sitepagina waar u het uitschrijfformulier kunt downloaden.

Mocht het uitschrijven toch nog problemen opleveren, dan kan men dit melden bij de Nederlandse Kerkprovincie, zodat wij in beeld krijgen hoe en wat er mis gaat. Het adres hiervoor is secrBK@rkk.nl
Continue reading

Paus Franciscus over ‘De vreugde van het Evangelie’

Op 26 november werd in Rome de postsynodeal exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ gepresenteerd. De exhortatie werd geschreven door paus Franciscus naar aanleiding van de Bisschoppensynode over nieuwe evangelisatie. Deze vond plaats aan het begin van het Jaar van het Geloof (7-28 oktober 2012) en had als thema ‘De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijk geloof’.
Continue reading

Mgr. Liesen reageert in persoonlijk schrijven op commotie rond kerstliedjes

Afgelopen vrijdag, 15 november, is er landelijk onrust ontstaan bij vele gelovigen over een gerucht met betrekking tot de traditionele kerstliederen. Er werd beweerd dat de Nederlandse bisschoppen het publiceren en zingen van traditionele kerstliederen zoals “Stille nacht, heilige nacht” en “De herdertjes lagen bij nachte” zouden hebben verboden. Deze bewering is onjuist en brengt veel onrust.
Continue reading

Evangeliseren ook op het zesde continent: internet

Barcelona – In de Spaanse kuststad Barcelona kwamen begin november mediabisschoppen en pers- en communicatiemedewerkers van verschillende bisschoppenconferenties in Europa bij elkaar. Thema was hoe de social media kunnen worden ingezet ten behoeve van de Kerk. ‘De paus roept op om in de evangelisatie het nieuwe, zesde continent, internet niet te vergeten’, aldus mgr. Claudio Maria Celli, president van de pontificale raad voor Sociale Communicatie.
Continue reading