Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Ad limina 2022 > Ad Limina rapport van de Nederlandse Bisschoppenconferentie gepubliceerd

Ad Limina rapport van de Nederlandse Bisschoppenconferentie gepubliceerd

Op vrijdag 28 oktober is het algemene Ad Limina rapport van de Nederlandse Bisschoppenconferentie gepubliceerd. Het rapport biedt een overzicht van de situatie in de Nederlandse Kerkprovincie. Thema’s uit dit rapport worden besproken tijdens het bezoek dat de bisschoppen van 7 tot en met 13 november aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus en aan paus Franciscus in Rome brengen. Het bezoek begint 7 november, in Nederland tevens het hoogfeest van de Heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum, dit betekent letterlijk een pelgrimage naar de drempels (graven) van de apostelen. Het is een eeuwenoud gebruik dat pas gewijde bisschoppen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een Kerkprovincie gezamenlijk afgelegd. De laatste keer dat de Nederlandse bisschoppen in Rome zijn geweest voor een Ad Limina was in december 2013.

De bisschoppen spreken tijdens hun bezoek met paus Franciscus maar ook met de verschillende departementen van de Romeinse curie. Voorafgaand aan het bezoek heeft ieder van de bisschoppen een verslag aangeleverd over de situatie in het eigen bisdom. Gezamenlijk hebben de bisschoppen het rapport opgesteld over de situatie in Nederland als geheel. Tijdens het bezoek worden onder meer thema’s uit dit rapport besproken.

Download hier het Algemene Ad Limina rapport 2022.

Voorbede

De bisschoppen hebben de parochies gevraagd om in de komende weken in de vieringen van de Eucharistie en de andere liturgische vieringen bijgaand gebed in te voegen in de voorbede, alsook in het persoonlijk gebed:

Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome, hun ontmoeting met de paus en zijn medewerkers. Om eenheid in de wereldwijde gemeenschap van de Kerk. Om goede vruchten van geloof, hoop en liefde door de kracht en inspiratie van de Heilige Geest.

Video

De bisschoppen zullen op vrijdag 11 november Paus Franciscus ontmoeten. In een video van katholiekleven.nl kijken zij vooruit naar het Ad Limina en vertellen kort wat hun verwachtingen zijn van het bezoek en hoe zij daarnaar uitzien. Kijk de video.

 

Kijk ook het Geloofsgesprek met kardinaal Eijk, waarin hij vooruit blikt op het Ad Limina en onder meer zegt:

‘Ik vind de ontmoeting met de paus, de plaatsvervanger van Christus op aarde, altijd een geweldige belevenis. Of het nu gaat om een privé audiëntie of om een Ad Limina bezoek. Maar als je het als bisschoppen gezamenlijk doet, en ook daardoor de eenheid van de wereldkerk laat zien, ondergaat en ook benadrukt, dat vind ik een heel mooi moment, ik kijk daar naar uit.’

Tags: