Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nationale Roepingenweek van 6 tot en met 12 november: open dagen bij opleidingen

Nationale Roepingenweek van 6 tot en met 12 november: open dagen bij opleidingen

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland organiseert ook dit jaar een Nationale Roepingenweek. Van zondag 6 tot en met zaterdag 12 november zijn er in elk bisdom en bij diverse religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. 

Dit jaar houden veel priesteropleidingen, instituten, congregaties en gemeenschappen in deze periode een open dag of meeleefdagen. Zo kunnen jonge mensen hun roeping verder onderzoeken en ervaren of het mogelijk iets voor hen is om een dergelijke stap te zetten.

Sinds 14 oktober maakt het Wereldjongerendagen-kruis een tour door Nederland. De start van de Nationale Roepingenweek valt samen met de slotbijeenkomst van deze tour op 6 november in de St. Rafaëlkerk te Utrecht. Tijdens deze ontmoeting zal daarom een priesterstudent een getuigenis over zijn roeping geven.

Heilige Willibrord

Doel van deze Roepingenweek is het fundamentele belang benadrukken van bijzondere roepingen voor de Kerk. Dat gebeurt jaarlijks ook op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom houdt de Nederlandse R.-K. Kerk deze Roepingenweek rond het hoogfeest van de heilige Willibrord (7 november), patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

Er is voor deze Nationale Roepingenweek een nieuw gebedsprentje beschikbaar, dat parochies kunnen printen en verspreiden en/of op hun website kunnen plaatsen.

Download het Gebedsprentje.

Zie voor meer informatie over de activiteiten de websites van de Nederlandse bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). En kijk hier voor beschikbare materialen.

Tags: ,