Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Zondag 14 november: vijfde Werelddag van de Armen, ‘altijd in uw midden’

Zondag 14 november: vijfde Werelddag van de Armen, ‘altijd in uw midden’

Zondag 14 november viert de Rooms-Katholieke Kerk de vijfde Werelddag van de Armen. Deze dag werd door paus Franciscus in 2017 ingesteld met als doel aandacht te vragen voor de armen wereldwijd. In 2021 neemt hij als uitgangspunt voor zijn boodschap voor deze dag de volgende tekst uit het Evangelie van Marcus: ‘Armen hebt gij altijd in uw midden’.

Dit zijn woorden die Jezus sprak tijdens een maaltijd in Betanië, in het huis van een zekere Simon, die de “Melaatse” werd genoemd. Het was enkele dagen voor Pasen. De evangelist vertelt dat een vrouw het huis was binnengekomen met een albasten vaasje vol zeer kostbare balsem en zij goot dit uit over het hoofd van Jezus. Dat gebaar wekte grote verbazing en gaf aanleiding tot twee verschillende reacties.

Een goed werk

De eerste is verbazing over de ogenschijnlijke verspilling van het kostbare materiaal, kon het geld daarvoor niet beter zijn besteed aan de armen? De tweede reactie is aanvaarding, door Jezus, in het besef dat hij niet lang meer bij zijn volgelingen zal zijn en hij noemt het uitgieten van de balsem ‘een goed werk’. In de context van zijn naderend dood wijst hij zijn volgelingen er op dat de armen altijd in hun midden zullen zijn. In deze opmerking klinkt een opdracht, ziet paus Franciscus:

‘Het gelaat van God dat Hij openbaart, is immers dat van een Vader voor en dicht bij de armen. Heel het werken van Jezus bevestigt dat armoede niet de vrucht is van fataliteit, maar een concreet teken van zijn aanwezigheid te midden van ons. Wij vinden Hem niet wanneer en waar wij willen, maar wij herkennen Hem in het leven van de armen, in hun lijden en behoeftigheid, in de soms onmenselijke levensomstandigheden waarin zij gedwongen zijn te leven. Ik word niet moe te herhalen dat de armen ware evangelisten zijn, omdat zij de eersten zijn geweest die zijn geëvangeliseerd en geroepen om in de zaligspreking van de Heer en zijn Rijk te delen (vgl. Mat. 5, 3).’

Lees de boodschap van paus Franciscus hier (werkvertaling).

Tags: ,