Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Hans Zuijdwijk onderscheiden als commandeur in de Orde van St. Gregorius de Grote

Hans Zuijdwijk onderscheiden als commandeur in de Orde van St. Gregorius de Grote

Bij gelegenheid van zijn afscheid als kanselier-econoom van het Ordinariaat van de Nederlandse Strijdkrachten op 9 november, is Hans Zuijdwijk onderscheiden als Commandeur in de Orde van Sint Gregorius de Grote. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van de krijgsmachtbisschop mgr. de Jong bij gelegenheid van de korpsdagen van de Aalmoezeniers bij Defensie.

Gedurende 19 jaar is de heer Zuijdwijk van grote betekenis geweest, zowel als kanselier-econoom van het Ordinariaat als ook als voorzitter van de gezamenlijke zendende instanties bij Defensie. In de eerste functie ondersteunde hij de toenmalige krijgsmachtbisschop mgr. Punt bij het bestuur van het Ordinariaat en de zorg voor de aalmoezeniers.

In de tweede functie bracht hij de zendende instanties van de verschillende denominaties samen en besprak hij met de verschillende ministers, staatssecretarissen en hoofdambtenaren de plaats en de rol van de geestelijke verzorging binnen Defensie. Al deze werkzaamheden verrichtte hij als vrijwilliger naast zijn andere functies, met name als econoom van het Aartsbisdom Utrecht.

De onderscheiding werd hem toegekend vanwege zijn trouwe zorg voor de aalmoezeniers, maar ook vanwege de verbinding die hij bracht tussen de verschillende denominaties en de behartiging van de gezamenlijke belangen bij Defensie.

Foto: de heer en mevrouw Zuijdwijk, geflankeerd door vicaris-generaal mgr. Woolderink en de krijgsmachtbisschop mgr. De Jong.

Kijk hier voor meer informatie over het Militair Ordinariaat.

Tags: