Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > De Veertigdagentijd gaat van start. Vastenactie zet zich in voor Zimbabwe

De Veertigdagentijd gaat van start. Vastenactie zet zich in voor Zimbabwe

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. In deze periode bereiden christenen in heel de wereld zich voor op Pasen. Het is een tijd van vasten, inkeer, gebed en extra aandacht voor kwetsbare mensen. Voor deze periode heeft de bisschoppelijke Vastenactie materiaal beschikbaar gesteld, zodat parochies, scholen en gezinnen concreet aan de slag kunnen rondom een project in Zimbabwe.

Aanhoudende droogte
Dit jaar staat de bisschoppelijke Vastenactiecampagne in het teken van klimaatverandering en de gevolgen die de aanhoudende droogte en armoede hebben voor de mensen in de provincie Masvingo van Zimbabwe. In de plattelandsgemeenschappen van deze provincie leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Waterputten met pompen op zonnepanelen
Vastenactie werkt nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe om de gemeenschap weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. Het plan is om vier waterputten met pompen op zonnepanelen aan te leggen. Daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe zij op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen zij naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Op naar Pasen
Pasen wordt dit jaar gevierd op zondag 31 maart. Vanaf Aswoensdag wordt er veertig dagen lang naar Pasen toegeleefd. In ruime zin valt onder het Paasfeest ook de Goede Week: de zeven dagen van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag voorafgaand aan Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is verrezen en ons van onze zonden heeft bevrijd. Nadat Hij werd gekruisigd, verrees Jezus op de derde dag en overwon daarmee de dood.

Foto: Vastenactie

Tags: ,