Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschoppenconferentie in gesprek met CDA over actuele thema’s

Bisschoppenconferentie in gesprek met CDA over actuele thema’s

Op maandag 26 september vond op het partijbureau van het CDA in Den Haag een ontmoeting plaats tussen CDA-politici en leden van de Nederlandse R.-K. bisschoppenconferentie. Tijdens deze ontmoeting in een prettige sfeer, kwamen meerdere actuele politieke thema’s aan de orde.

Maatschappelijk middenveld

Er is gesproken over de ontwikkelingen in het middenveld van de maatschappij en de veranderingen die daar in de afgelopen dertig tot twintig jaar hebben plaatsgevonden. Het toenemende individualisme heeft zijn sporen getrokken. Tegen die achtergrond werd er van beide kanten een duidelijke behoefte aan zingeving, gemeenschap en gezamenlijke doelen gesignaleerd. In lijn daarmee werd het belang van het maatschappelijk middenveld, inclusief de kerken onderstreept.

Onderwijs

Ook werd gesproken over de vrijheid van onderwijs, voor de bisschoppen een fundamenteel recht. Het CDA onderstreept dat het onderwijs een keuze van ouders moet blijven. Zij kiezen voor de identiteit van een bepaalde school en daarin zou de overheid niet bepalend moeten zijn. Vanuit de R.-K. Kerk werd toegelicht wat er gebeurt om de katholieke identiteit van scholen te bewaken en vorm en inhoud te geven.

Medisch-ethisch

Een ander thema vormden enkele belangrijk medisch-ethische vraagstukken die voorliggen in de politiek. De CDA-politici lichtten toe hoe zij hun standpunt bepalen als het gaat om kwesties als Voltooid leven, embryokweek voor wetenschappelijke doeleinden en de wetgeving op het gebied van gender.

De bisschoppen van hun kant belichtten de katholieke leer over deze vraagstukken vanuit de basis dat elk leven, van het eerste begin tot de laatste adem, intrinsieke waarde in zichzelf heeft, daarom altijd beschermwaardig is en nooit slechts middel tot een doel mag zijn. Omdat over deze thema’s nog veel meer te zeggen is, werd afgesproken om daar op een ander moment nog eens met elkaar over door te praten.

Aanwezigen

Aanwezig vanuit de Rooms-Katholieke Kerk waren: Kardinaal W.J. Eijk, Mgr. J.H.J. van den Hende, Mgr. J.W.M. Hendriks, Mgr. G.J.N. de Korte, Mgr. E.J. de Jong, de heer J.C.G.M. Bakker, mevrouw A. Kruse, de heer A.M. Miedema. Vanuit het CDA: De heer Pieter Heerma (Fractievoorzitter Tweede kamer), mevrouw Agnes Mulder, mevrouw Joba van den Berg, mevrouw Hilde Palland, de heer Raymond Knops, de heer René Peters, mevrouw Greet Prins (Eerste kamer).

 

Tags: ,