Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Wereldjongerendagen-kruis vanaf 14 oktober op tournee door de bisdommen

Wereldjongerendagen-kruis vanaf 14 oktober op tournee door de bisdommen

Van 14 oktober tot 6 november 2022 maakt het Wereldjongerendagen-kruis een tour door Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. De pelgrimstocht van het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.

Interactieve kaart op www.wjdkruis.nl

De pelgrimstocht kan online gevolgd worden via de vernieuwde website wjdkruis.nl. Op een interactieve kaart staan alle locaties waar het WJD-kruis langskomt. De website vormt de centrale plek voor actuele informatie, reisprogramma’s, interviews en materialen. Tijdens de dagen van de rondgang is Jongkatholiek actief op Instagram, Facebook en Twitter met de hashtag #wjdkruis

Unieke ervaring: het WJD-Kruis Tourteam

Tijdens de tournee zal een wisselend team van jongeren met het kruis meetrekken om de locaties te ondersteunen en te helpen bij de liturgie, muziek en de gastvrijheid. Belangstellenden kunnen zich aanmelden om mee te doen met het tourteam.

Door alle bisdommen

De pelgrimstocht start op 14 oktober in het aartsbisdom Utrecht. In de opvolgende dagen reist het naar bisdom Groningen-Leeuwarden, waar het tot 16 oktober zal blijven. Daarna is het WJD-kruis in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Van 22 tot 26 oktober verblijft het kruis in de bisdommen Rotterdam en Breda. Het opvolgende bisdom is ‘s-Hertogenbosch, van 26 tot 29 oktober, gevolgd door bisdom Roermond in de dagen daarna. Vanaf 3 november is het WJD-kruis weer in het aartsbisdom. Daar vindt op 6 november, aan de vooravond van het feest van Sint Willibrord, een afsluitende viering plaats.

Nederlands WJD-Kruis

Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen in 1983 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren. Sindsdien trekt dit kruis de hele wereld rond en heeft het een speciale plaats bij elke editie van de WJD. Eind 2003 was dit WJD-kruis voor het laatst in Nederland. In de zomer van 2022 is er vanaf de plek van het originele WJD-kruis in Rome een Nederlands WJD-Kruis uitgezonden. Dit kruis is door de Katholieke Studenten Nijmegen met 27 personen naar Nederland gezonden.

Foto (Ramon Mangold): WJD 2019 in Panama

 

Tags: ,