About Kruse

Algemeen Dagblad rectificeert artikel

Op 31 januari, de dag van het kamerdebat over het onderzoek van de commissie Deetman, verscheen op de voorpagina van het Algemeen Dagblad een artikel met als kop ‘Bisschoppen werken misbruikzaken tegen’. Vandaag, 7 februari, komt het AD met een rectificatie waarin wordt toegegeven dat de Bisschoppenconferentie ten onrechte geen weerwoord is gegeven en dat ook de kop van het artikel niet aansluit bij de inhoud. Dit ook naar aanleiding van een ingezonden brief van de voorzitter van de bisschoppenconferentie, mgr. dr. W.J. Eijk. Continue reading

Geen jubileumviering mgr. Bluyssen

Emeritus-bisschop mgr. J. Bluyssen heeft laten weten af te zien van de viering van zijn gouden bisschopsjubileum. Dinsdag 27 december is het 50 jaar geleden dat hij tot bisschop werd gewijd. Voor die dag stond een feestelijke eucharistieviering in de Sint Janskathedraal gepland. Uit respect voor de slachtoffers van het seksueel misbruik heeft mgr. Bluyssen besloten af te zien van de feestelijkheden: “Vanwege de actualiteit en uit respect voor de slachtoffers van het misbruik acht ik het in alle nederigheid niet gepast om mijn bisschopsjubileum groots te vieren.”

Bisschoppen en religieuzen stemmen in met compensatieregeling

Utrecht – De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben ingestemd met een Compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland. Deze regeling is gebaseerd op het advies van de Commissie Lindenbergh en is in de voorbije maanden ontwikkeld door de Coördinatiecommissie onder voorzitterschap van de heer Ronald Bandell. Continue reading

Nieuwe procedure klachten seksueel misbruik

Op 1 november 2011 is de Procedure Klachtencommissie seksueel misbruik in de RK Kerk in werking getreden, ter vervanging van de Procedure bij klachten van seksueel misbruik d.d. 9 oktober 2007. Onder de nieuwe procedure is het onder meer mogelijk om bezwaar in te dienen tegen een advies van de Klachtencommissie of te verzoeken om herziening van een advies. Voor klaagschriften die vóór 1 november 2011 zijn aanvaard, geldt de op dat moment geldende procedure, tenzij de nieuwe procedure voor de klager gunstiger is. De procedure kan gedownload worden op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Bestuur Meldpunt Seksueel Misbruik RKK in functie

Utrecht – 13 oktober 2011 – Met de benoeming van het bestuur en het passeren van de statuten is de burgerlijke stichting gestart die voortaan verantwoordelijk is voor het toezicht op de correcte behandeling van meldingen en klachten over seksueel misbruik in de RK Kerk. De oprichting vond plaats in opdracht van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De officiële naam van de statutair in Utrecht gevestigde stichting is Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland. Bestuursvoorzitter is mevrouw Karla Peijs; de heer Rob van de Beeten is secretaris en de heer Ton Peek penningmeester. Continue reading

Perscommuniqué inzake rapport commissie Bandell

’s-Hertogenbosch / Utrecht, 24 juni 2011 – De Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben het rapport van de Commissie Bandell, Wielen verwisselen onder een rijdende trein, aangeboden aan de Onderzoekscommissie seksueel misbruik in de rk Kerk (Commissie Deetman). Vandaag werd dit rapport tijdens een persconferentie in Den Haag door de heer Bandell nader toegelicht. Continue reading