Paus Franciscus over ‘De vreugde van het Evangelie’

Op 26 november werd in Rome de postsynodeal exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ gepresenteerd. De exhortatie werd geschreven door paus Franciscus naar aanleiding van de Bisschoppensynode over nieuwe evangelisatie. Deze vond plaats aan het begin van het Jaar van het Geloof (7-28 oktober 2012) en had als thema ‘De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijk geloof’.
Lees verder

Mgr. Liesen reageert in persoonlijk schrijven op commotie rond kerstliedjes

Afgelopen vrijdag, 15 november, is er landelijk onrust ontstaan bij vele gelovigen over een gerucht met betrekking tot de traditionele kerstliederen. Er werd beweerd dat de Nederlandse bisschoppen het publiceren en zingen van traditionele kerstliederen zoals “Stille nacht, heilige nacht” en “De herdertjes lagen bij nachte” zouden hebben verboden. Deze bewering is onjuist en brengt veel onrust.
Lees verder

Evangeliseren ook op het zesde continent: internet

Barcelona – In de Spaanse kuststad Barcelona kwamen begin november mediabisschoppen en pers- en communicatiemedewerkers van verschillende bisschoppenconferenties in Europa bij elkaar. Thema was hoe de social media kunnen worden ingezet ten behoeve van de Kerk. ‘De paus roept op om in de evangelisatie het nieuwe, zesde continent, internet niet te vergeten’, aldus mgr. Claudio Maria Celli, president van de pontificale raad voor Sociale Communicatie.
Lees verder

Nederlandse bisschoppen roepen op tot hulp aan Filippijnen

Utrecht – 13 november 2013: De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft geschokt kennis genomen van de verschrikkelijke tyfoon die de Filippijnen getroffen heeft. “In dit moment van onmetelijk lijden van het Filippijnse volk spreken wij als Nederlandse bisschoppen ons medeleven uit met de slachtoffers en hun dierbaren. We bidden om Gods ontferming over het Filippijnse volk”, luidt de oproep van het college.
Lees verder

Er gaat niets boven The Passion

Gisteren deden geruchten al de ronde, toen vroeg in de ochtend een groot verlicht kruis in de stationshal van Groningen bleek te liggen. Vandaag volgt de officiële bevestiging: Groningen is in 2014 het decor van The Passion. Na driemaal randstad is deze jonge stad in het Noorden volgend jaar gastheer van het muzikale evenement over de laatste uren van Jezus’ leven, zijn lijden én opstanding. De vierde editie van The Passion wordt op donderdag 17 april opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken in de stad.
Lees verder

Vaticaan presenteert voorbereidende materialen Bisschoppensynode

In het Vaticaan is op 5 november een persconferentie gehouden over de Bisschoppensynode over het gezin (5-19 oktober 2014). Daarbij werd ook officieel de vragenlijst gepresenteerd die ter voorbereiding naar de Bisschoppenconferenties wordt verstuurd. Aartsbisschop Bruno Forte van Chieti-Vasto, bijzonder secretaris van de synode, zei dat “de benadering om de uitdagingen van het moderne gezinsleven aan te gaan, de manier zou moeten zijn die de zalige paus Johannes XXIII kort voor de start van het Tweede Vaticaans Concilie noteerde: ‘Alles moet worden gezien in het licht van het pastoraat. Dat betekent: in termen van zielen die gered en gesticht moeten worden.’ Hij voegde daaraan toe: ‘Het is dus niet een kwestie van doctrinaire kwesties bespreken, die sowieso recent door het Magisterium zijn opgehelderd’.”
Lees verder

Bisschoppen nemen de Katholieke Bijbelstichting over

Overdracht gemarkeerd met liturgische bijbelvertaling Maria-evangelies:
Het bestuur van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in Den Bosch is recent overgedragen aan een aantal bisschoppen van de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties. Van Nederlandse zijde hebben in het bestuur zitting genomen mgr. J. Liesen, mgr. J. van den Hende, mgr. H. Woorts, mgr. Th. Hoogenboom en mgr. R. Mutsaerts, en van Vlaamse zijde mgr. J. De Kesel. Het bureau van de KBS is ondergebracht in de kantoren van het bisdom Breda.
Lees verder