Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Moslims en katholieken verkennen mogelijkheden van samenwerking

Moslims en katholieken verkennen mogelijkheden van samenwerking

Op dinsdag 25 april ontving de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland/Hollanda Diyanet Vakfi (ISN). De ontmoeting vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan te Utrecht. Mgr. Woorts, bisschopreferent voor Interreligieuze Dialoog namens de Bisschoppenconferentie, leidde de ontmoeting.

De referent benadrukte het belang van samenleven in vrede en vriendschap en citeerde uit de Vaticaanse boodschap ter gelegenheid van de islamitische maand ramadan: “Een wereld waarin gerechtigheid, vrede, broederschap en welvaart heersen behaagt de Almachtige en geeft vreugde, maar vraagt daarom onze oprechte en gedeelde inzet.”

Het gesprek ging over de bijdragen van religies aan de samenleving, over ontwikkelingen waaronder de toenemende polarisatie, de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en over de positie van godsdienstige gemeenschappen in Nederland. Tijdens de ontmoeting werden mogelijkheden van samenwerking besproken en verkend op welke terreinen men samen kan optrekken en elkaar kan steunen.

Boek over de interreligieuze dialoog

De ontmoeting werd bijgewoond door de islamitische rechtsgeleerde Prof. Dr. Haluk Songur, counselor voor religieuze zaken bij de Ambassade van Turkije in Nederland en voormalige professor publiek recht aan de Universiteit van Isparta. Prof. Songur nam het boek ‘In Dialogue with people of other religions and phlilosophies’ in ontvangst uit handen van auteur Berry van Oers, beleidsadviseur voor interreligieuze dialoog van de Bisschoppenconferentie  Het boek laat het denken van de Rooms-Katholieke Kerk over de dialoog met moslims, hindoes en boeddhisten zien vanaf het Tweede Vaticaanse Concilie tot het pontificaat van paus Franciscus.

De ISN zet zich in voor de integratie van de Turkse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Het is één van de grootste maatschappelijke organisaties van Nederland. Mw. Zehra Vlug-Ünver vertelde dat de ISN op dit moment 148 moskeeën in Nederland coördineert met zo’n 200 imams. Mgr. Woorts ging kort in op de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en vertelde hoe de Kerk is georganiseerd met bisdommen en parochies.

Dhr. Muhlis Koc, voorzitter van de ISN, bedankte tijdens de ontmoeting de katholieke parochies die moskeeën bezochten om hen te steunen ten tijde van de aardbevingen In Turkije. Het volgende interreligieuze overleg van de CID en de ISN vindt plaats in het kantoor van de ISN in Den Haag.

Bericht B. van Oers.
Groepsfoto: Leden van het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland en leden van de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog na afloop van hun overleg. (foto: Roland Enthoven)
Foto 1: Mgr. Woorts, voorzitter van de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog, en Dhr. Muhlis Koc, voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland (foto: Cengiz Korkmaz).
Foto 2: Berry van Oers, beleidsadviseur voor interreligieuze dialoog van de Bisschoppenconferentie, overhandigt zijn boek ‘In Dialogue’ aan Prof. Haluk Songur (foto: Cengiz Korkmaz).

 

Tags: , , ,