Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Met Emoena kennis en vaardigheden in interlevensbeschouwelijke samenwerking versterken

Met Emoena kennis en vaardigheden in interlevensbeschouwelijke samenwerking versterken

De inschrijving voor het interreligieus leiderschapsprogramma Emoena 2023-2024 is geopend. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor interreligieuze dialoog, is lid van het College van Grondleggers van Emoena en beveelt dit programma aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.

Emoena wil religieuze leiders toerusten met kennis en de vaardigheden om met mensen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond in gesprek te gaan en om als bruggenbouwers te kunnen bijdragen aan een vreedzame samenleving.

Het programma
Tijdens de lesdagen worden creatieve hoor- en werkcolleges afgewisseld. Deze worden verzorgd door topwetenschappers, ervaringsdeskundigen, hoge ambtenaren en religieuze leiders. Deelnemers gaan aan de slag met thema’s zoals religie in de publieke ruimte, migratie, gender, discriminatie en de klimaatcrisis. In een logboek reflecteren ze op hun eigen leerproces, krijgen persoonlijke feedback van het kernteam en werken mee aan een collectief project. De opleidingsdagen vinden plaats op unieke locaties: musea, heilige huizen en de campus van verschillende universiteiten.

Doelgroep
Deze leergang is gericht op professionals vanuit verschillende levensbeschouwingen en diverse werkvelden. Eerder waren deelnemers onder anderen religieuze voorgangers, docenten, beleidsmakers sociale zaken, schoolleiders, zelfstandig ondernemers en geestelijk verzorgers. Er doen

Data: 16 donderdagen (sept – juni)
Aanmelden: Voor 1 september
Kijk voor de kosten, de PE-punten en aanmelding op www.vu.nl/emoena.
Aanmelden via info@emoena.nl.

Foto: ook mgr. Woorts geeft college aan de deelnemers van Emoena.

 

 

Tags: , ,