Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Boodschap paus Franciscus Wereldgebedsdag voor Roepingen 2023: over genade en missie

Boodschap paus Franciscus Wereldgebedsdag voor Roepingen 2023: over genade en missie

In zijn boodschap voor de zestigste Wereldgebedsdag voor Roepingen, zondag 30 april, kiest paus Franciscus als thema ‘Roeping: genade en missie’. De paus wil eraan herinneren dat roeping genade is, een volledige gift van God, en tegelijkertijd een toewijding om het evangelie aan anderen te brengen.

De Wereldgebedsdag voor Roepingen werd zestig jaar geleden ingesteld door de heilige Paulus VI in 1964, tijdens het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Dit initiatief is bedoeld om gelovigen, te helpen om te reageren op de roeping en missie die de Heer hen toevertrouwt in de wereld van vandaag.

De roeping van paus Franciscus

In zijn boodschap voor deze dag in 2023 vertelt paus Franciscus ook hoe hij zelf zijn roeping heeft ontvangen: ‘Soms komt de Geest op totaal onverwachte manieren tot ons. Zo was het ook voor mij toen ik op 21 september 1953, op weg was naar een jaarlijks schoolfeest, werd geleid om bij een kerk te stoppen en te gaan biechten. Die dag veranderde mijn leven en drukte er een stempel op die tot op de dag van vandaag standhoudt.’

De paus legt uit dat Gods roeping zich vaak geleidelijk bekend maakt op vele creatieve manieren: ‘in onze ontmoeting met situaties van armoede, in momenten van gebed, wanneer we een duidelijk getuigenis van het Evangelie zien, of iets lezen dat onze geest opent. Wanneer we Gods woord horen en voelen dat het rechtstreeks tot ons wordt gesproken, in het advies van een medebroeder of -zuster, in momenten van ziekte of verdriet… Op alle manieren waarop Hij ons roept, toont God oneindige creativiteit.’

“Ik ben een missie op deze aarde”

Paus Franciscus verbindt Gods roeping nadrukkelijk met de woorden missie en zending. ‘Gods Oproep tot liefde is een ervaring die ons niet toestaat om te zwijgen. De heilige Paulus zegt: “Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!” (1 Kor 9:16) … Vijf jaar geleden sprak ik in de Apostolische Exhortatie Gaudete et Exsultate tot elke gedoopte en zei: “Je moet je hele leven als een zending zien” (nr. 23). Ja, want ieder van ons is in staat om te zeggen: “Ik ben een missie op deze aarde; dat is de reden waarom ik hier in deze wereld ben” (Evangelii Gaudium, 273).’

Die missie delen we als christenen met elkaar: ‘Onze gedeelde missie als christenen is om vreugdevol te getuigen, waar we ons ook bevinden, door onze daden en woorden, van de ervaring van het zijn met Jezus en leden van zijn gemeenschap, die de Kerk is. Die missie komt tot uitdrukking in werken van materiële en geestelijke barmhartigheid, in een gastvrije en vriendelijke manier van leven die nabijheid, mededogen en tederheid weerspiegelt, in tegenstelling tot de cultuur van verspilling en onverschilligheid. Door een naaste te zijn, zoals de barmhartige Samaritaan (vgl. Lc.  10, 25-37), gaan we het hart van onze christelijke roeping begrijpen: Jezus Christus navolgen, die kwam om te dienen, niet om gediend te worden (vgl. Mc 10,45).

Tags: , ,