Evangeliseren ook op het zesde continent: internet

Barcelona – In de Spaanse kuststad Barcelona kwamen begin november mediabisschoppen en pers- en communicatiemedewerkers van verschillende bisschoppenconferenties in Europa bij elkaar. Thema was hoe de social media kunnen worden ingezet ten behoeve van de Kerk. ‘De paus roept op om in de evangelisatie het nieuwe, zesde continent, internet niet te vergeten’, aldus mgr. Claudio Maria Celli, president van de pontificale raad voor Sociale Communicatie.
Continue reading

Nederlandse bisschoppen roepen op tot hulp aan Filippijnen

Utrecht – 13 november 2013: De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft geschokt kennis genomen van de verschrikkelijke tyfoon die de Filippijnen getroffen heeft. “In dit moment van onmetelijk lijden van het Filippijnse volk spreken wij als Nederlandse bisschoppen ons medeleven uit met de slachtoffers en hun dierbaren. We bidden om Gods ontferming over het Filippijnse volk”, luidt de oproep van het college.
Continue reading

Er gaat niets boven The Passion

Gisteren deden geruchten al de ronde, toen vroeg in de ochtend een groot verlicht kruis in de stationshal van Groningen bleek te liggen. Vandaag volgt de officiële bevestiging: Groningen is in 2014 het decor van The Passion. Na driemaal randstad is deze jonge stad in het Noorden volgend jaar gastheer van het muzikale evenement over de laatste uren van Jezus’ leven, zijn lijden én opstanding. De vierde editie van The Passion wordt op donderdag 17 april opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken in de stad.
Continue reading

Vaticaan presenteert voorbereidende materialen Bisschoppensynode

In het Vaticaan is op 5 november een persconferentie gehouden over de Bisschoppensynode over het gezin (5-19 oktober 2014). Daarbij werd ook officieel de vragenlijst gepresenteerd die ter voorbereiding naar de Bisschoppenconferenties wordt verstuurd. Aartsbisschop Bruno Forte van Chieti-Vasto, bijzonder secretaris van de synode, zei dat “de benadering om de uitdagingen van het moderne gezinsleven aan te gaan, de manier zou moeten zijn die de zalige paus Johannes XXIII kort voor de start van het Tweede Vaticaans Concilie noteerde: ‘Alles moet worden gezien in het licht van het pastoraat. Dat betekent: in termen van zielen die gered en gesticht moeten worden.’ Hij voegde daaraan toe: ‘Het is dus niet een kwestie van doctrinaire kwesties bespreken, die sowieso recent door het Magisterium zijn opgehelderd’.”
Continue reading

Bisschoppen nemen de Katholieke Bijbelstichting over

Overdracht gemarkeerd met liturgische bijbelvertaling Maria-evangelies:
Het bestuur van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in Den Bosch is recent overgedragen aan een aantal bisschoppen van de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties. Van Nederlandse zijde hebben in het bestuur zitting genomen mgr. J. Liesen, mgr. J. van den Hende, mgr. H. Woorts, mgr. Th. Hoogenboom en mgr. R. Mutsaerts, en van Vlaamse zijde mgr. J. De Kesel. Het bureau van de KBS is ondergebracht in de kantoren van het bisdom Breda.
Continue reading

“Kerk als bondgenoot maar ook als een luis in de pels van de overheid”

Bij de bestrijding van de armoede willen de kerken bondgenoten zijn van de overheid. Maar indien nodig verheffen de kerken een profetische stem en zijn zij ook een luis in de pels van de overheid. Christenen willen zich bij de situatie niet neerleggen. De kerken willen niet op de stoel van regering of parlement gaan zitten, zij zijn immers geen politieke partijen, maar de kerken willen met hun stem wel een bijdrage leveren aan het morele kompas van onze samenleving. Dat zei Mgr. G. de Korte bij de presentatie van het onderzoek ‘Armoede in Nederland 2013’ dat vandaag in Utrecht gepresenteerd werd.
Continue reading