Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > 50-ste Vaticaanse boodschap Ramadan: de zorg van moslims en christenen voor hun gemeenschappelijk huis

50-ste Vaticaanse boodschap Ramadan: de zorg van moslims en christenen voor hun gemeenschappelijk huis

Elk jaar geeft de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome een boodschap uit ter gelegenheid van de islamitische vastenmaand Ramadan. Dat doet de Raad dit jaar voor de 50-ste keer. Elk jaar is er een thema. Dit maal is het thema van de boodschap ‘de zorg van moslims en christenen voor hun gemeenschappelijk huis’.

Kardinaal Tauran, voorzitter van de Raad, wijst in de boodschap op de oproep van paus Franciscus, in zijn milieu-encycliek Laudato Si, tot dialoog en samenwerking van de verschillende godsdiensten voor een leefbare toekomst voor ons allen. Kardinaal Tauran: “De titel van de encycliek is duidelijk genoeg: de wereld is een “gemeenschappelijk huis”, een woning voor alle leden van de mensenfamilie. Daarom is het ondenkbaar dat één persoon, één land of één volk uitsluitend zijn eigen opvatting over onze aarde kan opleggen. Dat is de reden waarom paus Franciscus oproept “tot een nieuwe dialoog over de vraag hoe wij de toekomst van onze aarde gestalte moeten geven … gezien het feit dat de uitdaging van het milieu waar wij voor staan en de menselijke wortels ervan ons allen aangaan en raken.”

Op diverse plaatsen in Nederland zijn er goede contacten tussen moslims en christenen. Kardinaal Tauran onderstreept het belang van een vruchtbare dialoog die gebaseerd is op wederzijds respect en vriendschap. Bij die boodschap, om als goede buren en vrienden samen te leven en te werken, sluit de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog zich graag aan.

De Contactraad wenst moslims een goede vastentijd en een vreugdevolle viering van het einde van de vasten toe.

Drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog

 U kunt de Nederlandse vertaling van de boodschap hier downloaden.

De boodschap wordt in Nederland door de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog toegezonden aan moslims in Nederland. Parochianen kunnen de boodschap meenemen bij hun bezoek aan hun moslim buren of aanbieden aan de moskee. De boodschappen worden goed ontvangen en helpen bij het opbouwen van goede relaties. Ze worden door andersgelovigen vaak gezien als een gebaar, een teken van vriendschap en erkenning. In de boodschappen worden terreinen aangegeven waarop katholieken en andersgelovigen kunnen samenwerken: aandacht voor het gezin als plaats waar een houding van dialoog kan worden doorgegeven; de gezamenlijke inzet voor de strijd tegen armoede; enzovoort. De boodschappen worden besproken in plaatselijke dialooggroepen en staan soms centraal tijdens symposia en landelijke ontmoetingsbijeenkomsten.

Kijk hier een filmpje van Katholiekleven.nl, waarin Berry van Oers een toelichting geeft bij de brief van het Vaticaan aan moslims: