Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Inkomsten uit Kerkbalans daalden in 2015 met 2,4 procent

Inkomsten uit Kerkbalans daalden in 2015 met 2,4 procent

De inkomsten voor Rooms-Katholieke parochies uit Kerkbalans zijn in 2015 met 2,4 procent gedaald. In dat jaar werd ruim € 49 miljoen opgehaald met de Actie Kerkbalans, dat is € 1,2 miljoen minder dan in 2014 (- 2,4%). Deze daling valt wel iets lager dan in de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vandaag vrijgegeven cijfers over 2015.

Gekeken naar de ontwikkeling per bisdom laat alleen bisdom Rotterdam een stijging van de inkomsten uit Kerkbalans zien, met 6,6%. Alle andere bisdommen kennen een daling. Deze varieert van een daling met 1,3% in bisdom Groningen tot een daling met 6,5% in het bisdom Den Bosch.

Wat betreft het aantal bijdragers blijkt dat 34% van de katholieke huishoudens geeft voor Kerkbalans, dat is twee procentpunten lager dan in 2014. Daarmee zet de trend van minder deelname aan Kerkbalans zich voort. De daling van het percentage bijdragende huishoudens heeft zich in de afgelopen jaren het sterkst voorgedaan in de bisdommen Breda en Den Bosch. In deze twee bisdommen is ook de grootste daling in de opbrengsten te zien.

Op basis van de trend in de opbrengsten in 164 parochies kan de opbrengst van Kerkbalans in 2016 worden geprognosticeerd. Naar verwachting zijn de opbrengsten in dat jaar gedaald met 3,5%, naar een bedrag van € 47,6 miljoen.

Bekijk hier een overzicht van de Kerkbalanscijfers 2015.