Laatste dag bezoek paus Franciscus aan Israël

Paus Franciscus besluit vandaag zijn driedaagse bezoek aan Jordanië, Israël en de Palestijnse gebieden met een Heilige Mis in de zaal van het Laatste Avondmaal. De Joodse Omroep interviewde naar aanleiding van dit pauselijke bezoek aan het Heilige Land mgr. Woorts, hulpbisschop van aartsbisdom Utrecht en referent voor Kerk en Jodendom. Continue reading

Jong Katholiek introduceert HOOP award

Tijdens het eerste Katholieke Jongeren ( KJD) Festival zal – ook voor het eerst – de HOOP award voor jongerenwerk worden uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een initiatief, een activiteit of een persoon die in de ogen van een vakjury een unieke en vooral hoopgevende impuls heeft gegeven aan het Katholieke jongerenwerk in Nederland. Continue reading

Herhaalde oproep: melden seksueel misbruik minderjarigen RK Kerk

De voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, kardinaal Eijk en broeder Van Dam, roepen opnieuw slachtoffers –vrouwen en mannen- van seksueel misbruik op minderjarige leeftijd door medewerkers van de RK Kerk op zich te melden, wanneer zij een klacht willen indienen tegen een overledene of een klacht betreffende seksueel misbruik dat verjaard is. Op 1 juli 2014 sluit de mogelijkheid om deze klachten in te dienen. Continue reading