Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Paus Franciscus roept op tot gebed, berouw en bekering tijdens Seizoen van de Schepping

Paus Franciscus roept op tot gebed, berouw en bekering tijdens Seizoen van de Schepping

‘We hebben een klimaatcrisis veroorzaakt die een ernstige bedreiging vormt voor de natuur en het leven zelf, inclusief het onze’. Dat schrijft de paus in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping die zondag 1 september het begin was van een periode waarin speciale aandacht voor de schepping wordt gevraagd.

Dit zogenoemde Seizoen van de Schepping duurt tot en met 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi. De paus begint zijn boodschap met een verwijzing naar het scheppingsverhaal: ‘En God zag dat het goed was’. Tragisch genoeg wordt het menselijk antwoord op het geschenk van de schepping gekenmerkt door zonde, egoïsme en een hebzuchtig verlangen om te bezitten en uit te buiten, aldus paus Franciscus.

De paus somt de negatieve gevolgen op van het menselijk uitbuiten van de schepping voor eigen gewin, zoals klimaatverandering, vervuiling, natuurrampen en microplastic in onder meer de oceanen. ‘In feite zijn we vergeten wie we zijn: schepselen die naar Gods beeld zijn gemaakt (vgl. Gen. 1,27) en geroepen om als broeders en zusters in een gemeenschappelijk huis te wonen. … Nu is het tijd voor berouw, voor bekering en een terugkeer naar onze wortels. Wij zijn geliefde schepselen van God, die ons in Zijn goedheid oproept om het leven lief te hebben en het te leven in gemeenschap met de rest van de schepping.”

Nadenken over eigen keuzes

De paus ziet het Seizoen van de Schepping onder meer als een periode om na te denken over de eigen keuzes als het gaat om voedsel, consumptie, transport, gebruik van water en energie enzovoort. Hij vindt het tijd om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen los te laten en over te stappen op schone energie voor een duurzame, circulaire economie. De paus wijst op de roep tot actie van jonge mensen, die over de hele wereld hun stem laten horen en vragen om moedige beslissingen van bestuurders waar het gaat om onder meer klimaat en milieu. ‘We zijn hen echte antwoorden verschuldigd, in plaats van loze woorden; daden in plaats van illusies’, aldus de paus.

Hij roept alle gelovigen op tot gebed en zegt: ‘Onze gebeden en oproepen zijn in de eerste plaats gericht op de bewustmaking van politieke en burgerlijke leiders. Ik denk in het bijzonder aan de regeringen die de komende maanden bijeenkomen om nieuwe toezeggingen te doen die van doorslaggevend belang zijn om de planeet in de richting van het leven te sturen en niet de dood’. De paus wijst In dit opzicht naar de komende klimaattop van de Verenigde Naties maar ook naar de komende synode over het Amazonegebied, waarvan de integriteit, zo zegt hij in zijn boodschap, ernstig wordt bedreigd.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus (Engels).

Foto: Ramon Mangold.

Tags: ,