About admin

Thema laatste week synode: ‘De missie van het gezin vandaag’

Zondag 18 oktober gaat de laatste week in van de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode die van 4 tot 25 oktober in Rome wordt gehouden. In deze laatste week buigen de deelnemers zich in de Circoli Minori (de afzonderlijke werkgroepen) over het derde deel van het Instrumentum laboris: ‘De missie van het gezin vandaag’. U leest hierover meer in de Nederlandse vertaling van het Instrumentum laboris die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is uitgebracht.

Continue reading

Op veler verzoek nu Nederlandse vertaling boek dialoog en samenwerking

Maandag 19 oktober verschijnt de Nederlandse vertaling van het boek “In dialogue with people of other religions and philosophies”, van auteur Berry van Oers. Sinds de presentatie van de Engelstalige editie op 9 juni j.l. vond het boek met succes zijn weg in de wereldkerk. Op veler verzoek vanuit onder meer parochies, scholen, samenwerkingsprojecten en dialooggroepen brengt de Bisschoppenconferentie nu een Nederlandse vertaling uit.

Continue reading

Erkenning en genoegdoening inzake ongegrond verklaarde klachten seksueel misbruik

Op voorstel van drs. W.J. (Wim) Deetman heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland besloten tot erkenning van en genoegdoening voor klagers over seksueel misbruik, van wie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht ongegrond heeft bevonden. Het gaat hierbij om klagers die ter ondersteuning van hun klacht zich alleen maar konden beroepen op hun eigen verklaring en niet over verder steunbewijs beschikten, terwijl hun klacht authentiek en geloofwaardig is.

Continue reading

Eerste week synode: luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen

De eerste week van de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode die van 4 tot 25 oktober in Rome wordt gehouden, zit er op. In deze eerste week was het subthema ‘Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen’ en dit verwees onder meer terug naar wat tijdens de voorgaande synode in 2014 is besproken. Kardinaal Eijk: ‘Het was een intensieve maar boeiende week. Ik vind het ook dit keer weer bijzonder dat ik deelnemer mag zijn aan de synode.’

Continue reading

Synode over roeping en missie van het gezin in Kerk en wereld van start gegaan

Zondag 4 oktober jongstleden is met een Pontificale Eucharistieviering in de Sint Pieter in Rome de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode van start gegaan. De synode vergadert over het thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie is kardinaal Eijk afgevaardigd om deel te nemen aan deze synode die tot 25 oktober aanstaande zal duren.

Continue reading

Bisschoppen in gesprek met delegatie VVD

Maandag 28 september vond in Utrecht een ontmoeting plaats tussen een aantal leden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en een delegatie van regeringspartij VVD. De delegatie werd ontvangen in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan en de deelnemers voerden een goed gesprek over thema’s als seksueel misbruik, vluchtelingenproblematiek, de publieke omroep en vrijheid van onderwijs.

Continue reading

Homiletisch Directorium beschikbaar in Nederlandse vertaling

Eind september verschijnt de Nederlandse vertaling van het Homiletisch Directorium, dat begin 2015 door het Vaticaan werd gepubliceerd. Het is een praktisch handboek voor de predikant. Het belang van de homilie werd al eerder uitvoerig onderstreept door paus Franciscus in de apostolische exhortatie Evangelii gaudium en door paus Benedictus XVI in de postsynodale apostolische exhortaties Verbum Domini en Sacramentum caritatis.

Continue reading