About admin

Opbrengst collecte voor vluchtelingen naar Focolare en Caritas Syrië

De collecte die op zondag 20 september 2015, aan het begin van de Vredesweek, is gehouden, heeft in totaal € 75.000,- opgebracht. De Bisschoppenconferentie had tot deze collecte opgeroepen met de bedoeling vluchtelingen zowel in het land van herkomst als in Nederland te steunen. Ook de bestemming is bekend en het geld gaat deels naar Caritas Syrië en deels naar Focolare.

Continue reading

Bisschoppenconferentie bidt voor slachtoffers Parijs

De Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert geschokt en bedroefd op de gebeurtenissen van vrijdag 13 november in Parijs, waarbij naar schatting meer dan120 mensen omkwamen door terreuraanslagen in de stad. Veel meer mensen raakten gewond, van wie een aantal zich in kritieke toestand bevindt. In Frankrijk is de noodtoestand uitgeroepen. Acht daders kwamen om het leven.

Continue reading

Bisschoppen over interview paus met daklozenkrant

In de vergadering van de Bisschoppenconferentie is dinsdag 10 november onder meer gesproken over het interview met paus Franciscus dat afgelopen vrijdag in de Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws heeft gestaan. Naar aanleiding van dat interview kregen de bisschoppen opnieuw de vraag over een uitnodiging aan paus Franciscus naar Nederland.

Continue reading

Paus geeft interview aan Nederlandse daklozenkrant

Vandaag, vrijdag 6 november, wordt onder meer in de Utrechtse Straatnieuws een interview geplaatst van enkele Nederlandse journalisten met paus Franciscus. De paus stemde in met dit interview aan deze krant die op straat wordt verkocht door daklozen en dat tot stand kwam in samenwerking met Dagblad Trouw. De paus onderstreept hiermee nogmaals zijn persoonlijke betrokkenheid bij daklozen, die hij een bijzonder warm hart toedraagt.

Continue reading

Parochies en caritasinstellingen ANBI-proof op 1 januari 2016

Parochies en parochiële caritasinstellingen in de Nederlandse bisdommen moeten per 1 januari 2016 voldoen aan de nieuwe regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Ze krijgen te maken met een publicatieplicht waarbij bepaalde gegevens via internet openbaar moeten worden gemaakt. Het publiceren van deze gegevens past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden.

Continue reading