About admin

Kerkbalans: 40 jaar succesvol interkerkelijk samenwerken

‘In al die veertig jaar dat we met verschillende kerken jaarlijks de actie Kerkbalans uitvoeren, is er eigenlijk nooit één wanklank geweest’, zegt econoom Emile Duijsens die namens de Rooms-Katholieke Kerk voorzitter van de commissie Kerkbalans is. Kerkbalans is al veertig jaar dé formule waarmee vijf verschillende kerkgenootschappen hun kerkleden jaarlijks vragen om een financiële bijdrage.
Met het startschot voor het 41e campagnejaar op 9 januari
aanstaande blikken de kerken in dankbaarheid terug.
Continue reading