About admin

1 en 2 november: Allerheiligen en Allerzielen

Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en is één van de kerkelijke hoogfeesten. Het wordt sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen. Continue reading

Nederlandse vertaling eindverslag synode 2015 gepubliceerd

De Nederlandse vertaling van het eindverslag van de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode die plaatsvond in oktober 2015, is gepubliceerd. De synode ging over het thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ De deelnemende synodevaders hebben aan het einde van de synode hun verslag aangeboden aan paus Franciscus.

Continue reading

Nederlandse bisschoppen beginnen videokanaal ‘Katholiek Leven’

Utrecht 24 januari 2016 – De Nederlandse bisschoppen starten een videokanaal op YouTube. De naam van het videokanaal is Katholiek Leven. Op zondag 24 januari zijn de eerste filmpjes online gezet. Abonneren kan via YouTube en via een Facebookpagina die is ingericht. Op korte termijn wordt ook de bijbehorende website www.katholiekleven.nl gelanceerd. Vanaf dat moment zullen wekelijks nieuwe items worden geplaatst, zowel filmpjes als foto’s.

Continue reading

Interreligieuze vredesbijeenkomst Assisi krijgt Nederlands vervolg

UTRECHT – Op maandag 25 januari 2016 wordt op verschillende plaatsen in de stad Utrecht gesproken, gemediteerd en gebeden voor vrede: christenen in de kerk, moslims in de moskee, joden in de synagoge, hindoes in de tempel en boeddhisten in boeddhistische centra. In TivoliVredenburg is er een gezamenlijke slotbijeenkomst in aanwezigheid van Prinses Beatrix. Onder de katholieken die deelnemen bevinden zich kardinaal W. Eijk, Mgr. H. Woorts, referent voor kerk en jodendom, en Mgr. J. van Burgsteden, voorzitter van de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID). In Vrijheid Verbonden (IVV) organiseert het evenement.

Continue reading

Katholieken en moslims verkennen agenda voor de toekomst

UTRECHT – Op woensdag 13 januari 2016 vond er in het kantoor van de Nederlandse Bisschoppenconferentie te Utrecht een ontmoeting plaats tussen de leden van de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) en het islamitisch platform INS. Op de agenda stond de bespreking van het boek ‘In dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen’ van Berry van Oers dat onlangs door de Nederlandse Bisschoppenconferentie werd uitgegeven.

Continue reading

Nieuwe aanpak: Actie Kerkbalans wordt op zaterdag 16 januari letterlijk ingeluid!

De Actie Kerkbalans, waarmee meerdere kerkgenootschappen jaarlijks een bijdrage vragen van hun leden, wordt dit jaar letterlijk ingeluid. Op zaterdag 16 januari worden in tenminste 15 steden – verdeeld over de provincies – om twaalf uur de kerkklokken geluid. Het zijn bekende Nederlanders en/of plaatsgenoten die in de deelnemende stad aan het ‘klokkentouw trekken’. Daarmee maken ze duidelijk dat zij het maatschappelijke belang van de Kerk onderstrepen en roepen ze op daarvoor bij te dragen.

Continue reading

Mgr. De Korte: “Degene die wij onze Heer noemen, was zelf een vluchteling.”

Op dinsdag 15 december verscheen ‘Herbergzaam Nederland: Brief van de R.-K. Bisschoppen van Nederland over de opvang van vluchtelingen’. Mgr. De Korte is referent voor Kerk en samenleving en lid van de referentgroep vluchtelingen die de Bisschoppenconferentie recent instelde, en waarvan ook lid zijn Mgr. Van den Hende (bisschop-referent voor oecumene en voor Oosterse Kerken) en Mgr. Hoogenboom (vanwege Cura Migratorum: zorg voor migranten). Bisschop De Korte licht in een interview de brief van de gezamenlijke bisschoppen toe.

Continue reading