Drie veel gestelde vragen protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’

Het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ bestaat uit drie delen, bestemd voor de gelovigen, de bedienaren (inclusief de kosters), en degenen die logistiek en veiligheid in de kerkgebouwen behartigen. Na de publicatie van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ op 20 mei, zijn er bij het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) meerdere vragen binnengekomen. Drie veelgestelde vragen worden hieronder beantwoord. Continue reading

Kerkproeverij / Back to church komt met alternatieven voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd

De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief Kerkproeverij / Back to church moedigen kerken aan om ondanks alle beperkingen vanwege corona toch uitnodigend te blijven. Om geloofsgemeenschappen hierbij te ondersteunen is de website www.kerkproeverij.nl omgebouwd tot een inspiratiepagina voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd. Continue reading

Paus wijdt boodschap 54e Wereldcommunicatiedag aan thema ‘verhalen vertellen’

Zondag 24 mei is Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus kiest in zijn boodschap voor deze dag voor het thema ‘verhalen vertellen’: ‘Omdat ik geloof dat wij om niet te verdwalen er behoefte aan hebben de waarheid van mooie verhalen in te ademen: geschiedenissen die opbouwen, niet afbreken; geschiedenissen die helpen onze wortels te herontdekken en om de kracht te vinden om samen verder te gaan.’ Continue reading

Verslag van interreligieuze dag van gebed, vasten en naastenliefde 14 mei 2020

In de Utrechtse St. Catharinakathedraal kwamen donderdag 14 mei vijftien mensen samen om in stilte te bidden. Ieder kwartier luisterden ze naar een korte lezing uit verschillende godsdienstige stromingen: teksten uit de heilige schriften van joden, christenen en moslims. Ze gaven gehoor aan het initiatief van het Hoge Comité voor menselijke broederschap en de oproep van Paus Franciscus. Continue reading

Bisdom en Universiteit onderzoeken verbondenheid katholieken met hun parochie

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben in samenwerking met het bisdom Rotterdam een vragenlijst ontwikkeld over de verbondenheid van katholieken met hun parochie en hoe men aankijkt tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Het onderzoek is uitgezet via bisdom Rotterdam maar ook katholieken in de andere bisdommen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Continue reading

Nieuwe video op katholiekleven.nl in kader vijf jaar Laudato si’: leven vanuit verbondenheid

Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si’, waarin paus Franciscus schrijft over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Marjolein Tiemens-Hulscher was blij met de tekst. In een nieuwe video op katholiekleven.nl leest ze een passage voor die ze vaak gebruikt als het gaat over groen geloven, zoals ook haar bedrijf heet, waarmee ze zich inzet voor duurzaamheid. Continue reading

Vooraankondiging versoepeling maatregelen in verband met corona na 1 juni. Update 15 mei

De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Continue reading