De Wereldjongerendagen beginnen nu! Geef je op voor de WJD@home Ameland 2022

Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal. Maar ook daarvoor is er al heel wat te beleven. Continue reading

Wijziging samenwerking Royal Jongbloed en Katholieke Bijbelstichting

Per 1 juli 2021 wijzigt de samenwerking tussen Bijbeldrukker en uitgever Royal Jongbloed in Heerenveen en de Katholieke Bijbelstichting in Breda (KBS), eigenaar van de Willibrordvertaling. Vanaf die datum zal een aantal bijbeluitgaven uitsluitend door de KBS zelf geleverd worden. Hiertoe is in onderling overleg tussen beide partijen besloten, omdat het bestuur van de KBS de Bijbelvertaling na een onderdak van tien jaar bij Royal Jongbloed weer zelf wil gaan uitgeven. Continue reading

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Continue reading

Video over de nalatenschap van kardinaal Simonis op katholiekleven.nl

In september 2020 overleed kardinaal Simonis. Bijzondere voorwerpen uit zijn nalatenschap zijn nu ondergebracht in Museum Catharijneconvent. Pia Verhoeven is erfgoedspecialist van dat museum. Zij vertelt in een video op katholiekleven.nl over de staf die kardinaal Simonis op 39-jarige leeftijd ontving bij zijn bisschopswijding in Rotterdam, over zijn mijter en over de ring die hij ontving in Rome toen hij als aartsbisschop van Utrecht kardinaal werd in 1985. Continue reading

Uitnodiging voor de Nationale Bedevaart Brielle met gebedskaart (download)

De Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 10 juli wordt vanaf 11.00 uur uitgezonden als livestream. Het bisdom Rotterdam heeft een gebedskaart beschikbaar gemaakt, die ook dient als uitnodiging om mee te vieren. Deze kaart is beschikbaar als download. Voor parochiebladen en -websites die de Nationale Bedevaar onder de aandacht willen brengen, zijn daarnaast verschillende digitale bestanden beschikbaar. Continue reading

In Vrijheid Verbonden presenteert boek in kader van menselijke waardigheid en mensenrechten

De interreligieuze organisatie In Vrijheid Verbonden presenteert op 16 juni het e-book ‘Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland’. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen godsdienst en mensenrechten. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van meerdere levensbeschouwelijke tradities: Jodendom, Christendom, Islam, Humanisme, Boeddhisme en Hindoeïsme. Continue reading

Encycliek Fratelli tutti nu in geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie. Continue reading