Nederlandse bisschoppen en CDA bespreken actuele thema’s

Vrijdag 13 september 2019 trof een aantal Nederlandse bisschoppen een delegatie van het CDA in het bisdombureau te Rotterdam. De ontmoeting vond plaats in een goede sfeer. Er werd onder meer gesproken over actuele thema’s als duurzaamheid, privacy en transparantie, de opvang van migranten en vluchtelingen en christenvervolging. De bisschoppen streven naar een regelmatig contact met alle politieke partijen. Lees verder

Zondag 29 september: Werelddag van de Migrant en de Vluchteling

Zondag 29 september is in 2019 de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Opnieuw vraagt paus Franciscus in zijn boodschap voor deze dag aandacht voor deze kwetsbare groep die vaak ten gevolge van oorlog, maar ook ten gevolge van armoede, honger en klimaatproblemen op drift zijn en op zoek naar een beter bestaan. ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’, stelt de paus in zijn boodschap. Lees verder

Boodschap paus Franciscus voor Wereldmissiedag in buitengewone missiemaand oktober

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: ‘De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’ Lees verder

Bisdom Rotterdam komt met eenmalige opleiding rooms-katholieke kerkmuziek op HBO-niveau

Het bisdom Rotterdam start dit cursusseizoen (2019-2020) eenmalig met een opleiding rooms-katholieke kerkmuziek op HBO-niveau. Het bisdom organiseert deze opleiding en nodigt alle organisten en dirigenten – ook van buiten het bisdom Rotterdam – zonder kerkmuziekdiploma uit, om van deze unieke mogelijkheid gebruik te maken. De musicus kan zijn of haar diploma kerkmuziek in drie jaar tijd behalen. Belangstellenden kunnen zich melden tot 5 september. Lees verder