Nieuwe video op katholiekleven.nl in kader vijf jaar Laudato si’: leven vanuit verbondenheid

Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si’, waarin paus Franciscus schrijft over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Marjolein Tiemens-Hulscher was blij met de tekst. In een nieuwe video op katholiekleven.nl leest ze een passage voor die ze vaak gebruikt als het gaat over groen geloven, zoals ook haar bedrijf heet, waarmee ze zich inzet voor duurzaamheid. Continue reading

Vooraankondiging versoepeling maatregelen in verband met corona na 1 juni. Update 15 mei

De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Continue reading

Mgr. Woorts stuurt groet van verbondenheid aan de Joodse gemeenschap in Nederland

Bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding heeft mgr. drs. H.W. Woorts, referent namens de  Bisschoppenconferentie voor Kerk en Jodendom, een groet gestuurd aan de Joodse gemeenschap in Nederland. ‘Naast de dankbaarheid voor het feit dat wij als Nederlanders 75 jaar in vrijheid kunnen leven, is er in uw gemeenschap zeker ook deze dagen het enorme verdriet en de pijn vanwege het lijden en de uitroeiing van miljoenen Joodse broeders en zusters, waaronder uw eigen familieleden en vrienden.’ Continue reading

Bisschop Van den Hende bezoekt uitdeelpunt voedselbank in Rotterdam-IJsselmonde

Bij het openhouden van de kerken voor aanbidding aan het begin van de coronacrisis, hebben de Nederlandse bisschoppen gevraagd daar ook houdbare levensmiddelen voor de voedselbanken af te geven. Dit als blijk van naastenliefde voor mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn. Op woensdagochtend 29 april bezocht mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, het uitdeelpunt van de voedselbank in de Emmausgangersparochie in Rotterdam-IJsselmonde. Continue reading