Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Continue reading

Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen en bereiden zich voor op aanscherping

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie. Continue reading

AVG-nieuws: parochies signaleren oplichtingspoging via whatsapp

Vanuit parochies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een whatsapp berichtje te sturen uit naam van bijvoorbeeld de pastoor. Internetcriminelen geven zich in zo’n bericht of in een e-mail uit voor parochiepriester en sporen de ontvangers aan om geld over te maken. Ze misbruiken in deze berichten de naam van de pastoor. Continue reading

Actie Kerkbalans geeft voor de campagne van 2022 honderd rode lopers weg!

Actie Kerkbalans geeft honderd kerken een gratis rode loper cadeau. Kerken kunnen de rode loper met daarop de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ gebruiken om de jaarlijkse Actie Kerkbalans in januari 2022 uit te rollen. Met de Actie Kerkbalans vragen kerken in heel Nederland hun leden om een financiële bijdrage voor de eigen, plaatselijke kerk. De eerste honderd deelnemende kerken kunnen de rode loper vanaf nu gratis aanvragen. Continue reading

Bisdommen krijgen meer tijd voor de consultatiefase van de synode 2023

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome heeft op vrijdag 29 oktober aan de bisschoppen wereldwijd laten weten dat de bisdommen meer tijd krijgen voor de eerste fase van de Algemene Bisschoppensynode ‘Voor een synodale kerk: communio, participatio, missio’. De einddatum voor die fase is verschoven van april naar 15 augustus 2022. Continue reading

Vaticaanse boodschap aan hindoes: samen licht brengen in tijden van wanhoop

“Tussen de donkere wolken van de huidige pandemie, die onmetelijk leed en grote trauma’s heeft veroorzaakt, zijn er ook lichtpunten van solidariteit en broederschap”, constateert de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome in haar Diwaliboodschap. In de boodschap wordt opgeroepen samen licht te brengen in het leven van mensen door interreligieuze solidariteit. Dat versterkt de plaats en de vindingrijkheid van de religieuze tradities in de samenleving. Continue reading