Jong Katholiek organiseert inspiratiedag Mentorschap – Zaterdag 16 mei 2020

Jong Katholiek organiseert op zaterdag 16 mei een Inspiratiedag Mentorschap in Utrecht. De dag is bedoeld voor vrijwilligers, professionals, jongeren en iedereen die actief is in het tiener- en jongerenwerk. Sprekers als Jeroen Alting von Geusau en Paul Donders gaan in op de vraag hoe je jongeren kunt begeleiden om dichter naar God toe te groeien. Continue reading

Aantal referentschappen Nederlandse Bisschoppenconferentie herverdeeld

De leden van Nederlandse Bisschoppenconferentie hebben namens de conferentie allen een referentschap. Dit referentschap behelst een bepaalde beleidssector waarvan de portefeuillehouder het beleid van de Bisschoppenconferentie in die sector voorbereidt. Ook onderhoudt hij de contacten met personen en organisaties die op het betreffende beleidsterrein werkzaam zijn. Na de komst van mgr. Van den Hout en mgr. Smeets zijn de referentschappen opnieuw besproken en waar nodig herverdeeld. Continue reading

Jesse Klaver bij In Vrijheid Verbonden 2020: “Iedere generatie moet opnieuw invulling aan vrijheid geven!”

Op maandagavond 20 januari 2020 vond in TivoliVredenburg te Utrecht de jaarlijkse bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden plaats in aanwezigheid van HKH Prinses Beatrix. Zo’n driehonderd joden, christenen, moslims, hindoes, boeddhisten en humanisten kwamen bijeen rond het thema ’75 jaar Vrijheid’. Namens de bisschoppenconferentie nam Mgr. dr. J. van den Hende deel aan de bijeenkomst. Continue reading

Kerkleden vinden naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen belangrijkste waarden lokale kerk

Actieve kerkgangers van protestantse- en katholieke achtergrond  kiezen ‘naar elkaar omzien’ als de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk of parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vieringen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie Kerkbalans 2020, waarbij respondenten dertien waarden van de lokale kerk een cijfer konden geven. Continue reading

Mgr. Woorts zegent nieuw kantoor bedevaartorganisatie VNB

Bedevaartorganisatie VNB heeft zaterdag 11 januari 2020 officieel haar nieuwe kantoor in Tilburg geopend, gevestigd in het Generalaat van de Fraters van Tilburg. Na een Eucharistieviering met mgr. Woorts (bisschop-referent voor de bedevaarten) als hoofdcelebrant, verrichte burgemeester Theo Weterings de officiële openingshandeling. Mgr. Woorts zegende vervolgens de burelen. Continue reading

Prinses Beatrix, Jesse Klaver (spreker) en mgr. Van den Hende bij In Vrijheid Verbonden

Op maandag 20 januari 2020 is prinses Beatrix aanwezig bij een bijeenkomst van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst is ‘75 jaar vrijheid’. Hoofdspreker is politicus Jesse Klaver. Namens de R.-K. Kerk is onder anderen mgr. Van den Hende, secundus van de beleidssector Interreligieuze Dialoog, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Bisschoppenconferentie aanwezig. Continue reading

Alex Commandeur benoemd tot Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie

Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming  voor de Rooms-Katholieke ledenadministratie.  Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katholieke Kerk op dit terrein. Voor parochies heeft hij een heldere boodschap: ‘Ga met de gegevens van je leden om, zoals jij zou willen dat andere organisaties met jouw gegevens omgaan: zorgvuldig en correct’. Continue reading