Videokanaal Nederlandse Bisschoppenconferentie katholiekleven.nl groeit door!

Na een experimentele periode van drie jaar heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie besloten door te gaan met haar videokanaal katholiekleven.nl. De prestaties en ontwikkelingen van het kanaal zijn geëvalueerd en er ligt een plan voor de komende drie jaar om verder te bouwen op het stramien dat in de eerste drie proefjaren is neergezet. Lees verder

Mgr. Hoogenboom blikt terug op herdenking WOI door Europese bisschoppen

Europese bisschoppen hebben tijdens een bijeenkomst op 24 oktober in de Belgische stad Ieper alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Deze samenkomst werd gehouden in het kader van de COMECE-vergadering ‘Herfst 2018’, die was gewijd aan de komende Europese verkiezingen. Onder de deelnemende bisschoppen was ook mgr. Hoogenboom, voorzitter van de COMECE Commissie Juridische Zaken. Hij blikt terug op de herdenking. Lees verder

Commissaris van de koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, houdt eerste Pius-lezing

Wim van de Donk, commissaris van de koning in Noord-Brabant, houdt vrijdag 30 november de eerste Pius-lezing bij de presentatie van de Pius Almanak voor 2019. De Pius Almanak is het adresboek voor katholiek Nederland en beleeft de 131e jaargang. Wim van de Donk houdt een lezing die in het verlengde ligt van het doel van de almanak, namelijk over de ‘Betekenis van de kerk in de publieke ruimte’. Lees verder

Aanvraagmogelijkheid gratis VOG door parochies verruimd en verlengd

Sinds januari 2016 bestaat de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) te verkrijgen voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de R.-K. Kerk zijn inmiddels via deze regeling ruim 5.000 gratis VOG- aanvragen verwerkt. De regeling wordt met ingang van 1 november uitgebreid en tot in ieder geval 1 juli 2019 voortgezet. Lees verder