Nieuw op website Vier Kerstmis: sprankelend doeboek voor kinderen

Op vierkerstmis.nl is nieuw materiaal geplaatst. Zo is er nu een doeboek, speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar (en verder voor iedereen die het leuk vindt). In het boekje staan onder meer een kleurplaat, ideeën om te knutselen, een recept voor kerstkransjes, een kerstgedicht en tips voor hoe je thuis Kerstmis kunt vieren. Het doeboek kan worden gedownload en geprint en is zo een leuk cadeau voor (klein)kinderen  voor de kerstvakantie. Continue reading

Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. Continue reading

Webinar over encycliek Fratelli Tutti: hartstochtelijk pleidooi voor universele broederschap

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Om de boodschap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, organiseert de Laudato Si-werkgroep Nederland in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag 29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur. Continue reading

Verklaringen naar aanleiding van het verschijnen van ‘De Deetman files’ en n.a.v. interview met de auteur in het Nederlands Dagblad

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘De Deetman files’ van de voormalige secretaris van de KNR, Patrick Chatelion Counet, geven de Nederlandse bisschoppen een korte verklaring. De bisschoppen herhalen hierin wat in eerdere communiqués is gezegd en met name de inbreng van kardinaal Eijk in de Tweede Kamer (rondetafelgesprek d.d. 29 juni 2016, inbreng namens de Bisschoppenconferentie en de KNR).  Continue reading

Nog geen wijzingen voor R.-K. Kerk na persconferentie kabinet op 8 december

De persconferentie van het kabinet op dinsdag 8 december schetste een sober beeld voor Kerstmis. De cijfers met betrekking tot Covid-19 zijn momenteel nog dermate ongunstig, dat de overheid geen versoepeling van maatregelen heeft aangekondigd. Met de ongunstige cijfers in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd. Continue reading

Wel of niet vaccineren tegen Covid-19, wat zegt de katholieke leer?

Nu de ontwikkeling van verschillende vaccins tegen Covid-19 vordert, nemen de vragen rond wel of niet laten vaccineren toe. Deze vragen worden ook gesteld aan de bisschoppenconferentie. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de conferentie, beantwoordt een aantal van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Belangrijke vraag is of de referent katholieken aanraadt zich te laten vaccineren. Continue reading

Nieuwe naam en huisstijl voor R.-K. Godsdienstig Vormingsonderwijs op basisscholen

Het Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (RK GVO) heeft een nieuwe naam: Katholiek Vormings Onderwijs (KVO). Onlangs is de huisstijl daarop aangepast. KVO grijpt de gelegenheid aan om het katholieke vormingsonderwijs te promoten, want lang niet alle ouders met kinderen op een openbare basisschool zijn op de hoogte van de mogelijkheid om hun kinderen daar rooms-katholiek godsdienstig vormingsonderwijs te laten ontvangen. Continue reading