Nieuwe video op katholiekleven.nl: uitleg over hoe de nieuwe bisschop wordt gekozen

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus. Hij is ziek en helaas zo ziek dat hij het ambt van diocesaan bisschop niet langer kan vervullen. Op 10 augustus heeft paus Franciscus zijn ontslag geaccepteerd. Daarmee is de zetel van het bisdom Roermond ‘vacant’. Wat gebeurt er nu? Welke stappen worden gezet nu er een nieuwe bisschop moet worden gekozen? Katholiekleven.nl maakte er een video over. Continue reading

AVG-nieuws: vier stappen in de behandeling van een verzoek inzake persoonsgegevens

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een zorgvuldige behandeling van verzoeken tot het aanpassen van gegevens is daarom belangrijk. Omdat dit gebeurt in de parochies, zijn er voor degenen die zich hiermee bezighouden, gerichte tips om dit zo zorgvuldig en correct mogelijk te doen. Deel de informatie uit dit nieuwsbericht daarom met de vrijwilligers en medewerkers die de verzoeken ontvangen en verwerken. Continue reading

Emeritus-bisschop drs. A.L.M. Hurkmans viert op 26 augustus zijn 25-jarig bisschopsjubileum

Op 13 juni 1998 werd mgr. Hurkmans door paus Johannes Paulus II benoemd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch. De bisschopswijding vond plaats op 29 augustus 1998 in de Bossche Sint-Janskathedraal. Hij werd daarmee de zestiende bisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Op 5 maart 2016 diende Mgr. Hurkmans zijn ontslag in en ging op 14 mei van dat jaar met emeritaat. Continue reading

Afsluitend beeldverslag Wereldjongerendagen: ‘welkom thuis’

Van 1 tot 6 augustus 2023 vonden in Lissabon de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Fotograaf Ramon Mangold reisde mee met het gezamenlijke reisprogramma van de bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Op maandag 24 juli vertrok hij samen met de jongeren en op woensdag 9 augustus keerden zij terug in Nederland. Hieronder zijn afsluitende beeldverslag waarin hij een indruk geeft van de plaatsen waar zij in de tussentijd geweest zijn: Lissabon, Burgos en Bordeaux. Onderaan het bericht zijn nog enkele aanbevelingen.

Klik op de foto voor een uitvergroting. De foto’s zijn niet rechtenvrij.

Continue reading