Raad van Kerken reageert met zorg op plannen nieuw kabinet rond asiel en migratie

De Raad van Kerken (RvK) heeft met grote zorg gereageerd op de plannen rond asiel en migratie uit het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. In een opiniebijdrage in dagblad Trouw van 23 mei jongstleden, noemt de RvK de plannen ‘harteloos’, ‘onmogelijk’ en ‘ver verwijderd (…) van de joodse, christelijke en humanistische bronnen van onze beschaving’. Continue reading

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden. Continue reading

CIO roept kabinet op om nevenschade van beperking giftenaftrek te voorkomen

Het nieuwe kabinet wil het budget voor de giftenaftrek meer dan halveren, van circa 440 miljoen euro naar zo’n 200 miljoen. Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) voorziet grote nadelige financiële consequenties voor de aangesloten kerkgenootschappen en roept het kabinet op om nevenschade van deze maatregel voor kerken en synagogen te voorkomen. Continue reading