Contactpunt beschikbaar voor het aanvragen van gratis VOG’s

Voor sommige groepen vrijwilligers in de parochies en de bisdommen is een Verklaring Omtrent het Verdrag (VOG) een verplichte voorwaarde om aan de slag te kunnen in de parochie. Deze VOG’s kunnen door de parochies veelal gratis worden aangevraagd. Dat kan eenvoudig via een speciale website. Mochten er vragen zijn over het aanvragen van de Gratis VOG dan is het goed om te weten dat er een contactadres van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) beschikbaar is waar deze vragen gesteld kunnen worden. Continue reading

Vastenactie-campagne Zuid-Soedan: hulp voor miljoenen mensen in voedselnood

De Veertigdagentijd en daarmee de Vastenactie-campagne zijn half maart halverwege. In parochies door het hele land wordt actie gevoerd voor een Eigen Doel of voor Zuid-Soedan. De nood in Zuid-Soedan is hoog. Niet voor niets riep de paus begin februari tijdens zijn bezoek aan het land de wereld op de mensen hier niet te vergeten, omdat solidariteit met hen zo hard nodig is. Recent bericht uit Zuid-Soedan maakt duidelijk hoe waar de woorden van de paus zijn. Continue reading

Nationale bedevaart: als Pelgrims van hoop naar Rome in jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven Nederlandse bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie, in heel Nederland is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome. Continue reading

Nuntius Paul Tschang In-Nam te gast in de bisschoppenconferentie

Op 15 maart was de nuntius, mgr. Paul Tschang In-Nam te gast in de vergadering van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De nuntius, zijn secretaris, mgr. Giancarlo Dellagiovanna, en de bisschoppenconferentie vierden samen de eucharistie met aandacht en gebed voor de afwezige, zieke bisschoppen mgr. Smeets en mgr. Liesen en voor het tienjarig pontificaat van paus Franciscus. Continue reading

Tien jaar paus Franciscus: “Broeders en zusters, goedenavond!”

Tien jaar geleden, op 13 maart 2013, werd Jorge Mario Bergoglio gekozen tot paus. Zijn pontificaat is samen te vatten in één naam: Franciscus. Jorge Maria Bergoglio koos als pausnaam ‘Franciscus’, naar Sint Franciscus van Assisi. Sint Franciscus was de man van de armen, van de interreligieuze dialoog, van zorg voor de schepping en van vrede. In zijn geest ging de paus tien jaar geleden aan de slag. Met zijn eerste woorden vanaf het balkon van de St. Pieterskerk zette paus Franciscus destijds de toon van zijn pontificaat: “Broeders en zusters, goedenavond!” Continue reading

Aantal katholieken in 2021 wereldwijd gestegen tot 1,378 miljard

Het aantal katholieken wereldwijd is toegenomen. Zo waren er in 2021 ongeveer 1,378 miljard katholieken. Dat komt overeen met een stijging van 1,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Bijna de helft van alle katholieken woont in Amerika. Dat meldt Vatican News, verwijzend naar cijfers uit het onlangs gepubliceerde Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021 van de Heilige Stoel. Continue reading

Voor het eerst landelijke Misdienaarsdag: zaterdag 13 mei in Kevelaer

Op zaterdag 13 mei wordt in de bedevaartplaats Kevelaer een landelijke Misdienaarsdag gehouden. Hiervoor worden misdienaars en acolieten uit alle Nederlandse bisdommen uitgenodigd. De dag is een initiatief van het Landelijk Platform Bedevaarten. De organisatie is in handen van de Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het bisdom Roermond in samenwerking met het Acolietencollege “Sint Michiel & Sint Rosa” uit Sittard. Continue reading

Al 500 deelnemers voor mini-conferentie Missionaire Parochie, aanmelden kan nog

Op zaterdag 25 maart 2023 vindt in Veenendaal de mini-conferentie van de Missionaire Parochie plaats. Een gezamenlijke eucharistieviering, een inleiding, getuigenissen van parochies en drie keuzeseminars vormen de hoogtepunten van het programma. 500 belangstellenden hebben zich al voor de conferentie aangemeld. Er is nog ruimte voor meer deelnemers. Continue reading

Stille Omgang door Mirakelstad Amsterdam op zaterdag 18 maart

“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen” – dat is de intentie die is gekozen voor de Stille Omgang die op zater­dag 18 maart 2023 door Mirakelstad Amsterdam wordt gelopen. De intentie is onder meer gekozen naar aan­lei­ding van het Johannese­van­ge­lie: Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neer­ge­daald (Joh. 6,48-51). Continue reading