About Anna Kruse

Mgr. Van den Hende doet verslag van opening top in Rome: drijfveren paus zijn erkenning, aanpak, gebed

Op donderdag 21 februari opende de ontmoeting van bisschoppen en religieuzen in Rome met getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik uit verschillende werelddelen. Paus Franciscus was de hele ochtend aanwezig en hield bij de opening een toespraak. Mgr. Van den Hende doet in een video van katholiekleven.nl verslag. Lees verder

Video: mgr. Van den Hende blikt in interview vooruit op top over seksueel misbruik

Katholiekleven.nl, het videokanaal van de bisschoppenconferentie, heeft een interview gepubliceerd met mgr. Van den Hende waarin hij in Rome aan de vooravond van de top over seksueel misbruik vooruitblikt. “De paus wil dat we misbruik van minderjarigen in de Kerk in gezamenlijkheid bespreken. Hij kan niet alleen in de hele wereld een keer brengen. Maar hij kan wel met alle bisschoppenconferenties en met religieuze ordes en congregaties samen spreken over het grote probleem van seksueel misbruik.” Lees verder

Kerkelijke meldpunten presenteren preventiepakket seksueel misbruik

Vier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik, waaronder dat van de Rooms-Katholieke Kerk, hebben het preventiepakket ‘Een Veilige Kerk’ ontwikkeld. Dit preventiepakket bestaat uit een eenvoudig stappenplan waarmee elke geloofsgemeenschap kan werken aan veiligheid. Het stappenplan wordt op de nieuwe site, www.eenveiligekerk.nl gratis aan alle kerken aangeboden.
Lees verder

Hartelijke ontmoeting Nederlandse en Vlaamse bisschoppen in Mechelen

Dinsdag 19 februari vond in Mechelen de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de Vlaamse en de Nederlandse bisschoppen. Bij deze ontmoeting wordt gesproken over belangrijke thema’s die voor beide bisschoppenconferenties van belang zijn zoals de plaats en betekenis van de Eucharistie in het kerkelijk leven en methoden voor nieuwe evangelisatie en parochievernieuwing zoals Rebuilt, Divine renovation (Als God renoveert) en Alpha. Lees verder

Mgr. Van den Hende neemt deel aan de kerktop in Rome over seksueel misbruik

Vanuit Nederland neemt mgr. Van den Hende als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie deel aan de ontmoeting die van 21 tot en met 24 februari plaatsvindt in Rome. Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over seksueel misbruik in de wereldwijde Kerk. In plenaire sessies en kleinere groepen wordt gesproken over drie thema’s: verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen en transparantie betrachten. Lees verder

Hoogleraar Erik Borgman spreker op Inspiratiedag Kerkproeverij/Back to church 12 april 2019

In 2019 wordt opnieuw Kerkproeverij georganiseerd, een initiatief van de Raad van Kerken, IZB en MissieNederland met als mediapartners KRO-NCRV en EO. Kerkproeverij/Back to church is bedoeld om gasten uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk. Om lokale kerken te inspireren en te stimuleren om mee te doen, wordt vrijdag 12 april 2019 een Inspiratiedag georganiseerd. Spreker is hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman. Lees verder

Chaldeeuwse Bisschop Antoine Audo sj van Aleppo houdt lezing over Kerk in oorlogstijd

Mgr. dr. Antoine Audo sj., de katholiek-chaldeeuwse bisschop van Aleppo, is in februari voor een oecumenisch symposium enkele dagen in Nederland. Hij ontmoet deze dagen onder anderen mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, om te spreken over de situatie in zijn land. Op vrijdagavond 22 februari houdt hij in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam een lezing over de Kerk in oorlogstijd en de hoop op vrede. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gebedsdienst om vrede. Lees verder

Tien jaar Dag van het Jodendom in Nederland gevierd

Woensdag 6 februari jongstleden vierden de Nederlandse bisschoppen samen met rabbijnen en Joodse contacten uit het hele land dat in 2019 voor de tiende keer de Dag van het Jodendom werd gehouden. Mgr. drs. Herman W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom opende de feestelijke bijeenkomst die plaatsvond in het Joods Historisch Museum te Amsterdam. De organisatie was mede in handen van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). Lees verder

Bezoek paus aan Abu Dhabi pleidooi voor dialoog en samenwerking

Paus Franciscus bezocht van 3 tot 5 februari 2019 de Verenigde Arabische Emiraten. In meerdere opzichten een bijzondere reis. Het was voor het eerst dat een paus naar het Arabische schiereiland reisde. Bovendien is het dit jaar 8oo jaar geleden dat Franciscus van Assisi sultan al Malik al Kamil bezocht. Beleidsadviseur op het gebied van de interreligieuze dialoog van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, drs. Berry van Oers, licht het belang van deze reis toe. Lees verder