About Kruse

Nuntius Paul Tschang In-Nam te gast in de bisschoppenconferentie

Op 14 maart was de nuntius, mgr. Paul Tschang In-Nam te gast in de vergadering van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De nuntius, zijn secretaris, mgr. Giancarlo Dellagiovanna, en de bisschoppenconferentie vierden samen de eucharistie met aandacht en gebed voor de afwezige, zieke bisschoppen mgr. Smeets en mgr. Liesen en voor het tienjarig pontificaat van paus Franciscus. Continue reading

Tien jaar paus Franciscus: “Broeders en zusters, goedenavond!”

Tien jaar geleden, op 13 maart 2013, werd Jorge Mario Bergoglio gekozen tot paus. Zijn pontificaat is samen te vatten in één naam: Franciscus. Jorge Maria Bergoglio koos als pausnaam ‘Franciscus’, naar Sint Franciscus van Assisi. Sint Franciscus was de man van de armen, van de interreligieuze dialoog, van zorg voor de schepping en van vrede. In zijn geest ging de paus tien jaar geleden aan de slag. Met zijn eerste woorden vanaf het balkon van de St. Pieterskerk zette paus Franciscus destijds de toon van zijn pontificaat: “Broeders en zusters, goedenavond!” Continue reading

Aantal katholieken in 2021 wereldwijd gestegen tot 1,378 miljard

Het aantal katholieken wereldwijd is toegenomen. Zo waren er in 2021 ongeveer 1,378 miljard katholieken. Dat komt overeen met een stijging van 1,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Bijna de helft van alle katholieken woont in Amerika. Dat meldt Vatican News, verwijzend naar cijfers uit het onlangs gepubliceerde Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021 van de Heilige Stoel. Continue reading

Voor het eerst landelijke Misdienaarsdag: zaterdag 13 mei in Kevelaer

Op zaterdag 13 mei wordt in de bedevaartplaats Kevelaer een landelijke Misdienaarsdag gehouden. Hiervoor worden misdienaars en acolieten uit alle Nederlandse bisdommen uitgenodigd. De dag is een initiatief van het Landelijk Platform Bedevaarten. De organisatie is in handen van de Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het bisdom Roermond in samenwerking met het Acolietencollege “Sint Michiel & Sint Rosa” uit Sittard. Continue reading

Al 500 deelnemers voor mini-conferentie Missionaire Parochie, aanmelden kan nog

Op zaterdag 25 maart 2023 vindt in Veenendaal de mini-conferentie van de Missionaire Parochie plaats. Een gezamenlijke eucharistieviering, een inleiding, getuigenissen van parochies en drie keuzeseminars vormen de hoogtepunten van het programma. 500 belangstellenden hebben zich al voor de conferentie aangemeld. Er is nog ruimte voor meer deelnemers. Continue reading

Stille Omgang door Mirakelstad Amsterdam op zaterdag 18 maart

“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen” – dat is de intentie die is gekozen voor de Stille Omgang die op zater­dag 18 maart 2023 door Mirakelstad Amsterdam wordt gelopen. De intentie is onder meer gekozen naar aan­lei­ding van het Johannese­van­ge­lie: Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neer­ge­daald (Joh. 6,48-51). Continue reading

CCEE organiseert voor de derde keer een Europese Gebedsestafette voor vrede

Net als in de afgelopen twee jaar organiseert de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) in de Veertigdagentijd een eucharistische gebedsestafette onder de 39 leden. Aan alle leden is gevraagd om minstens op één plek te bidden en de Heilige Mis op te dragen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor de vrede in dit land. De estafette is op 22 februari van start gegaan in Albanië en op 17 maart is Nederland aan de beurt. Continue reading

Rabbijn Awraham Soetendorp viert 80e verjaardag met boekpresentatie

Op 16 februari werd rabbijn Awraham Soetendorp 80 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseerde de Stichting Jacob Soetendorp Institute for Human Values een drukbezochte receptie. Daarbij werd ook het nieuwste boek van rabbijn Soetendorp ‘Levenslessen van een rabbijn’ gepresenteerd. Mgr. Herman Woorts, bisschop-referent voor de contacten met het jodendom, was er bij namens de Rooms-Katholieke Kerk. Continue reading

R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag zoekt Meldpuntfunctionaris

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft een vacature voor een Meldpuntfunctionaris. Het betreffende meldpunt is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Het behandelt vragen, meldingen en klachten over grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en heeft een verwijsfunctie naar professionele hulpverlening. Continue reading

Website vier.nu nodigt uit om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen beschikbaar gemaakt. Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie. Continue reading