About Anna Kruse

Kerken bereiden zich voor op Kerkproeverij/Back to church 2019

Al ruim honderd kerken hebben zich aangemeld voor Kerkproeverij/Back to church 2019. Het gaat om geloofsgemeenschappen van allerlei verschillende signatuur; van rooms-katholiek tot gereformeerd en evangelisch. De derde editie van deze interkerkelijke actie vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 september. Leden van deelnemende geloofsgemeenschappen worden aangemoedigd om iemand uit te nodigen om (weer) eens mee te gaan naar de kerk. In de vieringen wordt extra rekening gehouden met gasten. Lees verder

Cijfers inkomsten en uitgaven parochies over 2017 gepubliceerd

De cijfers over de inkomsten, uitgaven en bijdragen per gever van de Rooms-Katholieke parochies over 2017 zijn bekend. Uit deze cijfers blijkt dat de inkomsten van de parochies over de gehele linie in dat jaar met 3,1 procent zijn gedaald. De opbrengst van Actie Kerkbalans is met 2,2 procent gedaald tot 47 miljoen euro. Deze daling is iets groter dan in 2016. Lees verder

Parochies kunnen bij aanvragen gratis VOG linken naar landelijke pagina ‘Preventiebeleid’

Per 1 juli 2019 kunnen parochies bij de overheid zelf digitaal gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) voor daarvoor aangewezen groepen vrijwilligers aanvragen. Daarvoor is het onder meer nodig dat ze inzichtelijk maken welk preventiebeleid er wordt gevoerd als het gaat om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Dat kan nu door te linken naar een speciale pagina over Preventiebeleid op rkkerk.nl. Lees verder

NKSR organiseert studiemiddag ‘Burgerschapsvorming op katholieke scholen’

Na het grote succes in 2018 organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad in 2019 opnieuw een studiemiddag over burgerschapsvorming. Op 18 september aanstaande wordt in het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch het gesprek gevoerd over dit belangrijke onderdeel van het onderwijs. Deze studiemiddag is bedoeld voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in de katholieke schoolwereld. Mgr. dr. Jan Hendriks verzorgt als bisschopreferent voor het katholiek onderwijs de inleiding op de middag. Lees verder

Mgr. Van den Hende publiceert boek ter gelegenheid van zijn 12,5-jarig bisschopsjubileum

‘Bouwen aan een netwerk van liefde.’ Zo heet het boek met teksten van Mgr. Van den Hende dat op zondag 30 juni is gepresenteerd. Deze presentatie vond plaats tijdens een bijeenkomst van Tour of Faith, de maandelijkse ontmoeting van de bisschop met jongeren. Het boek is uitgebracht ter gelegenheid van zijn 12,5-jarig bisschopsjubileum (2006-2019) en bevat onder meer de catecheses van de bisschop tijdens de WJD’s van 2008, 2011 en 2016. Lees verder

Mgr. Mutsaerts presenteert nieuw boek: ‘En dan denk ik aan Brabant.. Brandt daar nog licht?’

Vrijdag 28 juni presenteerde mgr. Mutsaerts zijn nieuwste boek: ‘En dan denk ik aan Brabant… Brandt daar nog licht?’. De hulpbisschop van bisdom ’s Hertogenbosch gaat daarin op basis van argumenten in dialoog met de seculiere wereld en zoekt aanknopingspunten in de hedendaagse cultuur om het gesprek te voeren over de relevantie van het katholieke geloof voor onze tijd. Lees verder