About Anna Kruse

Nederlandse vertaling van verschillende belangrijke documenten uit 2019 nu online

Elk jaar worden er door het Vaticaan vele belangrijke teksten voor de Rooms-Katholieke Kerk uitgegeven. De meeste daarvan komen direct in onder meer een Engelse, Spaanse en Duitse vertaling beschikbaar. In Nederland wordt een groot aantal van deze teksten vertaald in het Nederlands en gepubliceerd op rkkerk.nl. Een deel daarvan wordt in druk uitgegeven in de serie Kerkelijke Documentatie. De volgende teksten zijn nu online beschikbaar: Continue reading

Thema Dag van het Jodendom 17 januari 2020 is ‘bevrijding en vrijheid’

De herdenking van de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden is voor de organisatie van de Dag van het Jodendom reden om in 2020 te kiezen voor het thema ‘bevrijding en vrijheid’. De Dag van het Jodendom vindt plaats op 17 januari 2020 en er wordt stil gestaan bij wat bevrijding en vrijheid eigenlijk betekenen. In de Joodse en christelijke traditie is ‘bevrijding’ een kernbegrip. Dat begint al in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. Continue reading

AVG-nieuws: wat kan een parochie of PCI doen om de kans op een datalek te verkleinen?

Er is geen kant-en-klare-oplossing waarmee een parochie of PCI gegarandeerd beveiligd is tegen datalekken. Wel wordt het risico op een datalek kleiner als in de parochie of PCI zorgvuldig omgegaan wordt met de persoonsgegevens in computerbestanden of op geprinte lijstjes. Wel zijn er  praktische tips voor hoe men alert kan blijven op risico’s: Continue reading

Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken

Voorlopig komt er nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 beschikbaar voor kerken (en dus parochies). Dit heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) bekend gemaakt. Het overleg dat hierover is met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt onverminderd voortgezet om eHerkenning niveau 3 voor kerken zo spoedig mogelijk te realiseren. Continue reading

Paus Franciscus in apostolische brief: ‘de kerststal laat ons de tedere liefde van God zien’

De kerststal “doet ons beseffen dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij een van ons werd, zodat wij op onze beurt één met Hem mogen worden.” Dit schrijft paus Franciscus in een apostolische brief die op 1 december verscheen: ‘Admirabile signum’ (‘Bewonderenswaardig teken’). De paus was die dag op bezoek in Greccio. Daar ligt de oorsprong van de kerststal. Continue reading