Hulpbisschop Hendriks praat parochies bij over reorganisatie

In het najaar van 2012 hebben de parochies van het Bisdom Haarlem-Amsterdam een vervolg ontvangen op de nota Nieuwe Tijden – Nieuwe Wegen (2004). In deze vervolgnota vroeg bisschop Punt kerkbesturen om in hun regio in overleg te treden, teneinde per 1 januari 2014 tot grotere bestuurlijke parochie-eenheden te komen. Vorige week stuurde hulpbisschop Hendriks de parochiebesturen, priesters, diakens en pastoraal werkers een brief om helderheid te geven over het reorganisatieproces.
Continue reading

Nieuw Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie

Er komt een nieuwe vertaling van het Romeins Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie. Dit wordt voorbereid door een in 2008 opgerichte commissie van Nederlandse en Vlaamse bisschoppen. Bij het vertaalproject zijn alle Nederlandse bisschoppen rechtstreeks betrokken. Een eerste resultaat van deze samenwerking is het uitbrengen van een Klein Missaal in het voorjaar van 2014.
Continue reading

Kardinaal Eijk bezoekt Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Polycarpus

Kardinaal Eijk was donderdag 17 oktober in het Twentse dorp Glane voor een bezoek aan de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin. Zij spraken elkaar in het klooster St. Ephrem de Syriër, het ‘hoofdkwartier’ van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland, waar aartsbisschop Polycarpus ook zetelt. De aanleiding voor het bezoek was om steun te geven in deze moeilijke tijd voor de Syrisch-orthodoxe christenen.
Continue reading

DiaconAction lanceert nieuwe website en Facebookpagina

DiaconAction is de verzamelnaam voor de jaarlijkse activiteit waarbij jongeren zich inzetten voor hun omgeving. Verspreid over heel Nederland bedenken groepen tieners en jongeren een eigen activiteit die ze als groep samen uitvoeren. Vanaf 2013 zijn groepen vrij om te kiezen op welk moment ze de actie uitvoeren, in de voorgaande jaren was dit altijd het derde weekend van november. Bij een nieuwe aanpak hoort ook een nieuwe communicatie en die is er in de vorm van een nieuwe website die onlangs gepresenteerd werd.
Continue reading

Paus Franciscus wijdt wereld toe aan Onbevlekt Hart van Maria

Paus Franciscus wijdt op 13 oktober de wereld toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op verzoek van de paus zal het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, met in haar kroon de kogel die paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981 bijna fataal werd, naar het Vaticaan worden overgebracht. Het mirakelbeeld wordt daags tevoren vanuit Fatima ingevlogen en keert ’s anderendaags weer terug naar Portugal.
Continue reading

Opnieuw een spraakmakend interview met Paus Franciscus

De gezaghebbende Italiaanse krant La Repubblica heeft begin deze week een interview gepubliceerd dat de voormalige hoofdredacteur Eugenio Scalfari een week eerder had met paus Franciscus. Media-priester Roderick Vonhögen vertaalde het vraaggesprek. De Paus zei tot Scalfari: ’zo zal ik de Kerk veranderen’ en concludeerde: “Jongeren zonder werk, één van de kwaden van de wereld”
Continue reading