Belangrijke teksten en documenten die zijn gepubliceerd in de serie Kerkelijke Documentatie en/of op onze website, kunt u hieronder downloaden door op de betreffende link te klikken.

De documenten zijn gerangschikt op jaartal en/of publicatienummer van de serie Kerkelijke Documentatie.

#
Documentatie in 2011:
1 KD 2011 nr. 1 Apostolische postsynodale exhortatie Verbum Domini
2 KD 2011 nr. 2.1 Kerstwensen Benedictus XVI
3 KD 2011 nr. 2.2 Pauselijke Boodschap Wereldvredesdag
4 KD 2011 nr. 2.3 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
5 KD 2011 nr. 3.1 Pauselijke boodschap Vastentijd
6 KD 2011 nr. 3.2 Vastenbrief Nederlandse bisschoppen
7 KD 2011 nr. 3.3 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
8 KD 2011 nr. 4 5.1 Pauselijke boodschap Wereldgebedsdag voor roepingen
9 KD 2011 nr. 4 5.2 De missionaire identiteit van de priester in de Kerk als intrinsieke dimensie van het uitoefenen van de tria munera rondzendbrief
10 KD 2011 nr. 4 5.3 Decreet hervorming van de kerkelijke studies van de wijsbegeerte
11 KD 2011 nr. 4 5.4 Pauselijke boodschap Wereldmissiedag
12 KD 2011 nr. 6.1 Homilie van paus Benedictus XVI bij gelegenheid van de zaligverklaring van Johannes Paulus II
13 KD 2011 nr. 6.2. Instructie toepassing Motu proprio Summorum Pontificum [Pauselijke Commissie Ecclesia Dei]
14 KD 2011 nr. 6.3. Rondzendbrief hulp bij opstellen richtlijnen voor behandeling gevallen van seksueel misbruik door geestelijken [Congregatie voor de Geloofsleer]
15 KD 2011 nr. 7 8.10 Toespraak van paus Benedictus XVI tot geëngageerde katholieken uit Kerk en samenleving
16 KD 2011 nr. 7 8.1 Woorden van paus Benedictus XVI bij ontvangst van de jongeren – Aankomst bij de Wereldjongerendagen
17 KD 2011 nr. 7 8.2 Homilie paus Benedictus XVI bij afsluitende mis tijdens Wereldjongerendagen Madrid
18 KD 2011 nr. 7 8.3 Rede paus Benedictus XVI bij afscheidsceremonie na de Wereldjongerendagen in Madrid
19 KD 2011 nr. 7 8.4 Toespraak van paus Benedictus XVI in de Duitse Bondsdag
20 KD 2011 nr. 7 8.5 Toespraak van paus Benedictus XVI tot vertegenwoordigers van de joodse gemeente
21 KD 2011 nr. 7 8.6 Toespraak van paus Benedictus XVI tot de moslimgemeenschap
22 KD 2011 nr. 7 8.7 Toespraak van paus Benedictus XVI tot vertegenwoordigers van de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland
23 KD 2011 nr. 7 8.8 Toespraak van paus Benedictus XVI bij de ontmoeting met vertegenwoordigers van de orthodoxe en oosterse Kerken
24 KD 2011 nr. 7 8.9 Toespraak van paus Benedictus XVI tot de Raad van het Centrale Comité van Duitse Katholieken (ZDK)
25 KD 2011 nr. 9.1. Pauselijke boodschap Werelddag migranten en vluchtelingen
26 KD 2011 nr. 9.2. Porta Fidei Motu proprio ter aankondiging Jaar van het Geloof
27 KD 2011 nr. 9.3. Toespraak van Benedictus XVI tot nieuwe ambassadeur NL bij Heilige Stoel
28 KD 2011 nr. 9.4. Toespraak van paus Benedictus XVI in Assisi
29 KD 2011 nr. 9.5. Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld aanbevelingen voor gedrag
#
Documentatie in 2010:
1 KD 2010 nr. 1.1 Anglicanorum coetibus
2 KD 2010 nr. 1.2 Effatha! doven in het leven van de kerk
3 KD 2010 nr. 1.3 Pauselijke boodschap Wereldvrededag
4 KD 2010 nr. 1.4 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
5 KD 2010 nr. 1.5 Pauselijke boodschap Vastenboodschap
6 KD 2010 nr. 2.1 Pauselijke boodschap Wereldroepingendag
7 KD 2010 nr. 2.2 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
8 KD 2010 nr. 2.3 Directorium vieringen afwezigheid priester [herdruk]
9 KD 2010 nr. 3 4.1 Pastorale brief Benedictus XVI aan katholieken Ierland reactie bisschoppen NL
10 KD 2010 nr. 3 4.2 Uitleg basisprocedures Congregatie voor Geloofsleer beschuldigingen seksueel misbruik
11 KD 2010 nr. 3 4.3 Voorstel onderzoek seksueel misbruik in rk kerk incl persberichten
12 KD 2010 nr. 5 6.1 Instrumentum laboris
13 KD 2010 nr. 5 6.2 Pauselijke boodschap einde Ramadan
14 KD 2010 nr. 7 8.1 Paus Engeland Interview vlucht
15 KD 2010 nr. 7 8.2 Paus Engeland Bezoek koningin
16 KD 2010 nr. 7 8.3 Paus Engeland Katholiek onderwijs
17 KD 2010 nr. 7 8.4 Paus Engeland Bezoek aartsbisschop Canterbury
18 KD 2010 nr. 7 8.5 Paus Engeland Vertegenwoordigers Britse samenleving
19 KD 2010 nr. 7 8.6 Paus Engeland Bezoek St. Peters
20 KD 2010 nr. 7 8.7 Paus Engeland Zaligverklaring Newman
21 KD 2010 nr. 7 8.8 Pauselijke boodschap Wereldjongerendag
22 KD 2010 nr. 7 8.9 Verklaring vanuit het Vaticaan mbt tonen religieuze symbolen
23 KD 2010 nr. 9.1 Brief Benedictus XVI Wereldontmoeting gezinnen
24 KD 2010 nr. 9.2 Apostolisch schrijven de vorm van een motu proprio Ubicumque et semper
25 KD 2010 nr. 9.3 Pauselijke boodschap Wereldmigranten en vluchtelingendag
26 KD 2010 nr. 9.4 Brief Bendictus XVI aan seminaristen
27 KD 2010 nr. 10 Commissie Deetman rapport en persberichten
#
Documentatie in 2009:
1 KD 2009 nr. 1 2.1 Instructie Dignitas personae Congregatie voor de Geloofsleer
2 KD 2009 nr. 1 2.2 Nav Instructie Dignitas personae
3 KD 2009 nr. 1 2.3 Slotboodschap bisschoppensynode
4 KD 2009 nr. 1 2.4 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
5 KD 2009 nr. 3.1 Pauselijke boodschap Werelddag migranten en vluchtelingen
6 KD 2009 nr. 3.2 Pauselijke boodschap Vastentijd
7 KD 2009 nr. 3.3 Pauselijke boodschap Wereldjongerendag
8 KD 2009 nr. 3.4 Pauselijke boodschap Wereldroepingendag
9 KD 2009 nr. 3.5 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
10 KD 2009 nr. 3.6 Toespraak Benedictus XVI Congregatie voor de Clerus
11 KD 2009 nr. 4 5.10 Paus Jordanië Heilig Land Bezoek Aida Refugee Camp
12 KD 2009 nr. 4 5.11 Paus Jordanië Heilig Land Heilige mis Nazareth
13 KD 2009 nr. 4 5.12 Paus Jordanië Heilig Land Oecumenische ontmoeting Jeruzalem
14 KD 2009 nr. 4 5.13 Paus Jordanië Heilig Land Bezoek Heilig Graf Jeruzalem
15 KD 2009 nr. 4 5.14 Paus Jordanië Heilig Land Afscheidsceremonie Tel Aviv
16 KD 2009 nr. 4 5.15 Brief Benedictus XVI begin Jaar van de priesters
17 KD 2009 nr. 4 5.1 Paus Jordanië Heilig Land Begroetingsceremonie Amman
18 KD 2009 nr. 4 5.2 Paus Jordanië Heilig Land Bezoek Herdenkingskerk Mozes
19 KD 2009 nr. 4 5.3 Paus Jordanië Heilig Land Begroetingsceremonie Tel Aviv
20 KD 2009 nr. 4 5.4 Paus Jordanië Heilig Land Bezoek Yad Vashem
21 KD 2009 nr. 4 5.5 Paus Jordanië Heilig Land Beleefdheidsbezoek Grootmoefti
22 KD 2009 nr. 4 5.6 Paus Jordanië Heilig Land Gebed westelijke muur
23 KD 2009 nr. 4 5.7 Paus Jordanië Heilig Land Heilig mis Dal van Josafat
24 KD 2009 nr. 4 5.8 Paus Jordanië Heilig Land Begroetingceremonie Bethlehem
25 KD 2009 nr. 4 5.9 Paus Jordanië Heilig Land Heilige mis Kribbeplein
26 KD 2009 nr. 6 Encycliek Benedictus XVI Caritas in veritate
27 KD 2009 nr. 7 8.1 Paus Tsjechië Ontmoeting autoriteiten Praag
28 KD 2009 nr. 7 8.2 Paus Tsjechië Oecumenische ontmoeting Praag
29 KD 2009 nr. 7 8.3 Paus Tsjechië Ontmoeting academische gemeenschap Praag
30 KD 2009 nr. 7 8.4 Paus Tsjechië Boodschap jongeren Stara Boleslav
31 KD 2009 nr. 7 8.5 Pauselijke boodschap Wereldmissiedag
32 KD 2009 nr. 7 8.6 Aanbieden geloofsbrieven brief aan Benedictus XVI
33 KD 2009 nr. 7 8.7 Aanbieden geloofsbrieven toespraak Benedictus XVI
34 KD 2009 nr. 9 10.1 Conferentie The Ecumenical Legacy of Johannes Cardinal Willebrands Erfenis kardinaal Willebrands
35 KD 2009 nr. 9 10.2 Herdenking honderdste geboortedag van kardinaal Willebrands Homilie mgr. Eijk
36 KD 2009 nr. 9 10.3 Kerk en kerkelijke gemeenschap Verslag van de internationale Rooms katholieke Oud katholieke dialoogcommissie
37 KD 2009 KD-special II Geroepen, gegrepen, gezonden Benedictus XVI over Paulus
38 KD 2009 KD-special III Orientatietekst voor de parochiecatechese
#
Documentatie in 2008:
1 KD 2008 nr. 1 Encycliek Bendictus XVI Spe salvi
2 KD 2008 nr. 2 3.1 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
3 KD 2008 nr. 2 3.2 Pauselijke boodschap Werelddag migranten en vluchtelingen
4 KD 2008 nr. 2 3.3 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
5 KD 2008 nr. 2 3.4 Pauselijke boodschap Veertigdagentijd
6 KD 2008 nr. 2 3.5 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
7 KD 2008 nr. 2 3.6 Open brief 138 moslimgeleerden Een gemeenschappelijk woord
8 KD 2008 nr. 4 5.1 Kerk als gemeenschap van gezamenlijk getuigenis vh Koninkrijk Gods
9 KD 2008 nr. 4 5.2 Het wezen en de zending van de Kerk
10 KD 2008 nr. 6 7.10 Paus USA Preek eucharistieviering Yankee Stadium
11 KD 2008 nr. 6 7.11 Adventsbrief aan gelovigen Nederland Nederlandse Bisschoppenconferentie
12 KD 2008 nr. 6 7.12 Bijlage bij Adventsbrief Nederlandse Bisschoppenconferentie
13 KD 2008 nr. 6 7.1 Paus USA Toespraak ontvangstceremonie
14 KD 2008 nr. 6 7.2 Paus USA Vesperviering en ontmoeting met bisschoppen
15 KD 2008 nr. 6 7.3 Paus USA Antwoorden op vragen bisschoppen
16 KD 2008 nr. 6 7.4 Paus USA Heilige mis Washington Nationals Stadium
17 KD 2008 nr. 6 7.5 Paus USA Ontmoeting katholieke docenten
18 KD 2008 nr. 6 7.6 Paus USA Ontmoeting vertegenwoordigers andere godsdiensten
19 KD 2008 nr. 6 7.7 Paus USA Toespraak VN
20 KD 2008 nr. 6 7.8 Paus USA Preek Votiefmis voor de universele Kerk
21 KD 2008 nr. 6 7.9 Paus USA Toespraak ontmoeting jongeren en seminaristen
22 KD 2008 nr. 8 9.10 WJD 2008 Eucharistieviering tgv 23e WJD
23 KD 2008 nr. 8 9.1 WJD 2008 Boodschap volk Australië en deelnemende pelgrims
24 KD 2008 nr. 8 9.2 WJD 2008 Interview vlucht naar Australië
25 KD 2008 nr. 8 9.3 WJD 2008 Preek openingsmis WJD
26 KD 2008 nr. 8 9.4 WJD 2008 Welkomstceremonie
27 KD 2008 nr. 8 9.5 WJD 2008 Welkomstviering door de jongeren
28 KD 2008 nr. 8 9.6 WJD 2008 Oecumenische ontmoeting
29 KD 2008 nr. 8 9.7 WJD 2008 Ontmoeting vertegenwoordigers andere godsdiensten
30 KD 2008 nr. 8 9.8 WJD 2008 Homilie eucharistieviering met bisschoppen, seminaristen en novicen
31 KD 2008 nr. 8 9.9 WJD 2008 Toesprake avondwake met jongeren
32 KD 2008 nr. 10 De dienst van gezag en gehoorzaamheid Instructie Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven
#
Documentatie in 2007:
1 KD 2007 nr. 10.1 Paus Brazilië Toespraak begroetingsceremonie
2 KD 2007 nr. 10.2 Paus Brazilië Toespraak ontmoeting met de jeugd
3 KD 2007 nr. 10.3 Paus Brazilië Eucharistieviering opening alg vergadering bisschoppen Latijns Amerika en Caribisch gebied
4 KD 2007 nr. 10.4 Paus Brazilië Toespraak openingssessie alg vergadering bisschoppen Latijns Amerika en Caribisch gebied
5 KD 2007 nr. 10.5 Paus Brazilië Boodschap aan permanente diakens
6 KD 2007 nr. 1 2.10 Pauselijke boodschap Werelddag voor migranten en vluchtelingen
7 KD 2007 nr. 1 2.11 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
8 KD 2007 nr. 1 2.12 Pauselijke boodschap Wereldmissiezondag
9 KD 2007 nr. 1 2.13 Brief Nederlandse Bisschoppenconferentie aan kabinetsformateur
10 KD 2007 nr. 1 2.1 Paus Turkije Ontmoeting minister voor religieuze zaken
11 KD 2007 nr. 1 2.2 Paus Turkije Ontmoeting Corps Diplomatique
12 KD 2007 nr. 1 2.3 Paus Turkije Homilie mis bij schrijn Meryem Ana Evi
13 KD 2007 nr. 1 2.4 Paus Turkije Ontmoeting Bartholomeus I
14 KD 2007 nr. 1 2.5 Paus Turkije Toespraak goddelijke liturgie heilige Johannes Chrysostomos op feest van heilige apostel Andreas
15 KD 2007 nr. 1 2.6 Paus Turkije Verklaring Benedictus XVI en patriarch Bartholomeus I
16 KD 2007 nr. 1 2.7 Paus Turkije Ontmoeting patriarch Mesrob II
17 KD 2007 nr. 1 2.8 Paus Turkije Eucharistievering kathedraal Istanbul
18 KD 2007 nr. 1 2.9 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
19 KD 2007 nr. 3 4.1 Brief aan priesters ter bemoediging bisschoppen van belgië
20 KD 2007 nr. 3 4.2 Pauselijke boodschap veertigdagentijd
21 KD 2007 nr. 3 4.3 Pauselijke boodschap 22e Wereldjongerendag
22 KD 2007 nr. 3 4.4 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
23 KD 2007 nr. 3 4.5. Pastorale brief Vasten bisschoppen van Nederland
24 KD 2007 nr. 3 4.6.Decreet oprichting FKT Congregatie voor Katholieke Vorming
25 KD 2007 nr. 3 4.7. Toespraak kardinaal Simonis bij de opening van de FKT
26 KD 2007 nr. 3 4.8 Toespraak prof Denaux bij de opening van de FKT
27 KD 2007 nr. 5 6 Postsynodale apostolische exhortatie Sacramentum caritatis
28 KD 2007 nr. 7.1 Opening van het Europese Congres
29 KD 2007 nr. 7.2 Audiëntie bij Benedictus XVI
30 KD 2007 nr. 7.3 Toespraak voor deelnemers aan congres COMECE
31 KD 2007 nr. 7.4 Boodschap van Rome COMECE
32 KD 2007 nr. 7.5 Een Europa met waarden de ethische dimensie vd Europse Unie
33 KD 2007 nr. 8 9.1 Pauselijke boodschap jongeren tgv 23e WHD
34 KD 2007 nr. 8 9.2 Apostolische brief Summorum pontificum
35 KD 2007 nr. 8 9.3 Brief aan bisschoppen van de hele wereld nav Summorum pontificum
36 KD 2007 nr. 8 9.4 Antwoord vragen betr aspecten aangaande de leer over de Kerk Ad catholicam profundius
37 KD 2007 nr. 8 9.5 Commentaar bij Antwoord vragen betr aspecten aangaande de leer over de Kerk
38 KD 2007 nr. 8 9.6 Boodschap einde Ramadan Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog
39 KD 2007 nr. 8 9.7 Pauselijke boodschap Wereldmissiezondag
40 KD 2007 nr. 8 9.8 Boodschap van Derde Europese Oecumenische Assemblee
41 KD 2007 nr. 8 9.9 Statement jongerengedelegeerden aan Derde Europese Oecumenische Assemblee
42 KD 2007 KD-special: Handboek voor de spirituele oecumene kardinaal Walter Kasper
#
Documentatie in 2006:
1 KD 2006 nr. 1.1 Encycliek Benedictus XVI Deus caritas est
2 KD 2006 nr. 2.1 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
3 KD 2006 nr. 2.2 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
4 KD 2006 nr. 2.3 Pauselijke boodschap Veertigdagentijd
5 KD 2006 nr. 2.4 Pauselijke boodschap Wereldjongerendag
6 KD 2006 nr. 2.5 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
7 KD 2006 nr. 2.6 Pauselijke boodschap Eerste Nationale Katholieke Jongerendag
8 KD 2006 nr. 2.7 Instructie criteria onderkennen roepingen personen met homoseksuele neigingen met oog op toelating tot priesteropleiding en heilige wijding
9 KD 2006 nr. 2.8 Voorleesbrief Nederlandse bisschoppen voor Veertigdagentijd
10 KD 2006 nr. 3 4.1 Paus Polen ontvangstceremonie
11 KD 2006 nr. 3 4.2 Paus Polen ontmoeting Poolse geestelijkheid
12 KD 2006 nr. 3 4.3 Paus Polen oecumenische ontmoeting
13 KD 2006 nr. 3 4.4 Paus Polen homilie Eucharistieviering Pilsudzki plein
14 KD 2006 nr. 3 4.5 Paus Polen ontmoeting religieuzen seminaristen vertegenwoordigers kerkelijke bewegingen
15 KD 2006 nr. 3 4.6 Paus Polen ontmoeting bevolking Wadowice
16 KD 2006 nr. 3 4.7 Paus Polen ontmoeting met jongeren
17 KD 2006 nr. 3 4.8 Paus Polen preek eucharistieviering Krakau
18 KD 2006 nr. 3 4.9 Paus Polen toespraak concentratiekamp Auschwitz Birkenau
19 KD 2006 nr. 5 6.10 Bisschoppelijke brief over missie in 21ste eeuw Getuigen van de hoop die in ons leeft!
20 KD 2006 nr. 5 6.11 Preek kardinaal Simonis bij zaligverklaring zr. Maria Teresa Tauscher
21 KD 2006 nr. 5 6.1 Overlijden kardinaal Willebrands perscommuniqué Nederlandse Bisschoppenconferentie
22 KD 2006 nr. 5 6.2 Overlijden kardinaal Willebrands preek avondwake
23 KD 2006 nr. 5 6.3 Overlijden kardinaal Willebrands inleiding kardinaal Simonis uitvaartdienst
24 KD 2006 nr. 5 6.4 Overlijden kardinaal Willebrands homilie kardinaal Kasper uitvaart
25 KD 2006 nr. 5 6.5 Paus Spanje brief aan Spaanse bisschoppen
26 KD 2006 nr. 5 6.6 Paus Spanje feestelijke bijeenkomst toespraak
27 KD 2006 nr. 5 6.7 Paus Spanje homilie heilige mis
28 KD 2006 nr. 5 6.8 Pauselijke boodschap Wereldroepingendag
29 KD 2006 nr. 5 6.9 Inleiding mgr. Muskens bij bisschoppelijke brief over missie in 21ste eeuw Getuigen van de hoop die in ons leeft!
30 KD 2006 nr. 7-8 Samengeroepen om vredestichters te zijn
31 KD 2006 nr. 9 10.10 Open brief moslimleiders aan Benedictus XVI
32 KD 2006 nr. 9 10.1 Paus Duitsland begroetingsceremonie
33 KD 2006 nr. 9 10.2 Paus Duitsland homilie eucharistieviering München
34 KD 2006 nr. 9 10.3 Paus Duitsland homilie vespers kathedraal München
35 KD 2006 nr. 9 10.4 Paus Duitsland homilie heilige mis Altötting
36 KD 2006 nr. 9 10.5 Paus Duitsland homilie mariavesper met religieuzen en priesterstudenten van Beieren
37 KD 2006 nr. 9 10.6 Paus Duitsland homilie eucharistieviering Regensburg
38 KD 2006 nr. 9 10.7 Paus Duitsland toespraak ‘Geloof, rede en universiteit’ ontmoeting met vertegenwoordigers wetenschap
39 KD 2006 nr. 9 10.8 Paus Duitsland homilie oecumenische vesper Regensburg
40 KD 2006 nr. 9 10.9 Paus Duitsland ontmoeting met priesters en permanente diakens van Beieren
#
Documentatie in 2005:
1 KD 2005 nr. 1.1 Apostolische brief Apostolos suos motu proprio
2 KD 2005 nr. 1.2 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
3 KD 2005 nr. 1.3 Pauselijke boodschap Veertigdagentijd
4 KD 2005 nr. 1.4 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
5 KD 2005 nr. 1.5 Voorleesbrief Veertigdagentijd Nederlandse bisschoppen
6 KD 2005 nr. 2 3.1 Pauselijke boodschap Wereldroepingendag
7 KD 2005 nr. 2 3.2 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
8 KD 2005 nr. 2 3.3 Aanbieden geloofsbrieven Monique Frank
9 KD 2005 nr. 2 3.4 Toespraak JPII bij aanbieden geloofsbrieven Monique Frank
10 KD 2005 nr. 2 3.5 Brief Duitse bisschoppen Catechese in een veranderende tijd
11 KD 2005 nr. 2 3.6 Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie op rapport ‘De lokale en de universe dimensie van de Kerk’ van Commissie Dialoog Reformatie Catholica
12 KD 2005 nr. 4.1 Overlijden JPII Perscommunique Nederlandse Bisschoppenconferentie
13 KD 2005 nr. 4.2 Overlijden JPII Testament
14 KD 2005 nr. 4.3 Overlijden JPII Homilie kardinaal Ratzinger uitvaartsmis
15 KD 2005 nr. 4.4 Overlijden JPII Preek kardinaal Simonis Friezenkerk Rome
16 KD 2005 nr. 4.5 Overlijden JPII Homilie mgr. Van Luyn viering requiem Den Haag
17 KD 2005 nr. 4.6 Overlijden JPII Homilie van kardinaal Ratzinger St Pieter
18 KD 2005 nr. 4.7 Overlijden JPII Habemus papam Apostolische zegen Urbi et Orbi
19 KD 2005 nr. 4.8 Overlijden JPII Missa pro Ecclessia eerste boodschap Sixtijnse kapel
20 KD 2005 nr. 4.9 Overlijden JPII Homilie heilige mis inauguratie paus Benedictus XVI
21 KD 2005 nr. 5 6.10 WJD 2005 Catechese mgr Eijk
22 KD 2005 nr. 5 6.1 WJD 2005 Begroetingsceremonie
23 KD 2005 nr. 5 6.2 WJD 2005 Viering ter begroeting van de jongeren
24 KD 2005 nr. 5 6.3 WJD 2005 Bezoek aan de synagoge
25 KD 2005 nr. 5 6.4 WJD 2005 Toespraak bij oecumenische ontmoeting
26 KD 2005 nr. 5 6.5 WJD 2005 Audiëntie vertegenwoordigers enkele Moslimgemeenschappen
27 KD 2005 nr. 5 6.6 WJD 2005 Vigilieviering met de jongeren
28 KD 2005 nr. 5 6.7 WJD 2005 Heilige Mis
29 KD 2005 nr. 5 6.8 WJD 2005 Catechese kardinaal Simonis
30 KD 2005 nr. 5 6.9 WJD 2005 Catechese mgr. Hurkmans
31 KD 2005 nr. 7 8.1 Seattle Verklaring Maria, genade en hoop in Christus
32 KD 2005 nr. 7 8.2 Woord bisschoppen bij 40ste verjaardag Nostra aetate
33 KD 2005 nr. 7 8.3 Pauselijke boodschap Wereldmissiezondag
34 KD 2005 nr. 7 8.4 Apostolische Brief De snelle ontwikkeling
35 KD 2005 nr. 7 8.5 Oproep Duitse bisschoppen voor Bondsdagverkiezingen
36 KD 2005 nr. 9 10.1 De wording van de EU en de verantwoordelijkheid van de katholieken [COMECE]
37 KD 2005 nr. 9 10.2 Het Europese sociale model versterken stellingen voor een vernieuwde Lissabon strategie vd EU
38 KD 2005 nr. 9 10.3 Verklaring Presidium COMECE over huidige situatie in de EU
#
Documentatie in 2004:
1 KD 2004 nr. 1.0 Rapport Ad Liminabezoek Nederlandse bisschoppen
2 KD 2004 nr. 2.1 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
3 KD 2004 nr. 2.2 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
4 KD 2004 nr. 2.3 Pauselijke boodschap Veertigdagentijd
5 KD 2004 nr. 2.4 Pauselijke boodschap aan jongeren tgv wereldjongerendag
6 KD 2004 nr. 2.5 Pauselijke boodschap Wereldroepingendag
7 KD 2004 nr. 2.6 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
8 KD 2004 nr. 2.7 Pauselijke boodschap Werelddag migranten en vluchtelingen
9 KD 2004 nr. 2.8 Ad liminabezoek toespraak JPII tot bisschoppen van NL
10 KD 2004 nr. 2.9 Ad liminabezoek toespraak kardinaal Simonis tot JPII
11 KD 2004 nr. 3 4 Instructie Redemptionis Sacramentum het sacrament van de verlossing
12 KD 2004 nr. 5.1 Brief Congregatie voor de Geloofsleer aan bisschoppen RK Kerk over samenwerking mannen en vrouwen in de Kerk en wereld
13 KD 2004 nr. 5.2 Pauselijke boodschap Wereldmissiezondag
14 KD 2004 nr. 5.3 Pauselijke boodschap Wereldjongerendag
15 KD 2004 nr. 5.4 Verklaring COMECE ‘Solidariteit is het hart van de EU’
16 KD 2004 nr. 6 7.1 Voorwoord mgr. Eijk Welke boodschap heeft de Kerk voor mensen met een depressie
17 KD 2004 nr. 6 7.2 Depressie het klinische gegeven de bijbelse antropologie en het christelijk geloof Jose Saraiva Martins
18 KD 2004 nr. 6 7.3 Depressie feiten en perspectieven B. Saraceno
19 KD 2004 nr. 6 7.4 Een samenleving die aan depressie lijdt Tony Anatrella
20 KD 2004 nr. 6 7.5 Depressie en godsdienstige crisis Mariano Galve Moreno
21 KD 2004 nr. 6 7.6 De depressieve ideeën van de huidige wereld Paul Poupard
22 KD 2004 nr. 6 7.7 Het accent op onderricht over het belang van de persoon, verantwoordelijkheid en zelfrespect in het licht van het christendom – Tony Anatrella
23 KD 2004 nr. 6 7.8 Het vestigen van sociale banden in een maatschappij die verbrokkeld is en wordt overheerst door individualisme Dominique Meggle
24 KD 2004 nr. 8 9.1 Instructie Erga migrantes caritas Christi
25 KD 2004 nr. 8 9.2 Open brief bisschoppen NL aan samenleving
26 KD 2004 nr. 10.1 Apostolische Brief Mane nobiscum Domine
27 KD 2004 nr. 10.2 De glans van Gods woord Brief Nederlandsche Bisschoppenconferentie over catechese
#
Documentatie in 2002:
1 KD 2002 nr. 1.1 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
2 KD 2002 nr. 1.2 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
3 KD 2002 nr. 1.3 Pauselijke boodschap Veertigdagentijd
4 KD 2002 nr. 1.4 Interreligieuze gebedsdag Assisi oproep Nederlandse Bisschoppenconferentie aan medegelovigen
5 KD 2002 nr. 1.5 De oecumenische dimensie in de vorming van hen die werkzaam zijn in het pastorale dienstwerk Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen
6 KD 2002 nr. 2 3 Euthanasie en menselijke waardigheid een verzameling van bijdragen van de NLse RK Bisschoppenconferentie aan het proces vd ontwikkeling van wetgeving 1983 2001
7 KD 2002 nr. 4.1 Pauselijke boodschap Wereldroepingendag
8 KD 2002 nr. 4.2 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
9 KD 2002 nr. 4.3 De Kerk en internet Pauselijk Raad voor de Media
10 KD 2002 nr. 4.4 Ethiek op internet Pauselijke Raad voor de Media
11 KD 2002 nr. 5.1 Misericordia Dei De barmhartigheid van God Apostolische Brief uitgevaardigd als Motu proprio
12 KD 2002 nr. 5.2 Pauselijke boodschap Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
13 KD 2002 nr. 5.3 Boodschap aan de boeddhisten voor het Vesakh feest 2002 Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog
14 KD 2002 nr. 5.4 Verklaring over antisemitisme Nederlandse Bisschoppenconferentie
15 KD 2002 nr. 5.5 Brief aan de kabinetsinformateur Nederlandse Bisschoppenconferentie
16 KD 2002 nr. 5.6 Verklaring over antisemitisme Katholieke Raad voor Isra‰l
17 KD 2002 nr. 5.7 Nadere verheldering procedure Hulp & Recht
18 KD 2002 nr. 6.2 Pauselijke boodschap Wereldtoerismedag
19 KD 2002 nr. 6.3 Mission de France Karol Wojtyla
20 KD 2002 nr. 6.4 Koppig katholicisme Karol Wojtyla
21 KD 2002 nr. 6 Postsynodale apostolische exhortatie Ecclesia in Oceania
22 KD 2002 nr. 7 Liturgiam authenticam het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse liturgie
23 KD 2002 nr. 8.1 Rosarium Virginis Mariae Apostolische Brief over de allerheiligste rozenkrans.
24 KD 2002 nr. 8.2 Pauselijke boodschap Wereldmissiezondag
25 KD 2002 nr. 3 Boodschap voor het einde van de Ramadan Id al Fitr 1423 2002
26 KD 2002 nr. 8.4 Brief uit Ottmaring Conferentie van Europese Kerken Raad van Europese Bisschoppenconferenties
27 KD 2002 nr. 9 10 Het joodse volk en zijn heilige Geschriften in de Christelijke bijbel Pauselijke Bijbelcommissie
28 KD 2002 Bezield en zelfbewust Beleidsnota met het oog op een nieuwe dynamiek en een gedeelde visie in het katholiek onderwijs
#
Documentatie in 2001:
1 KD 2001 nr. 1.1 De priester en het derde millennium Congregatie voor de Clerus
2 KD 2001 nr. 2.1 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
3 KD 2001 nr. 2.2 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
4 KD 2001 nr. 2.3 Pauselijke boodschap Veertigdagentijd
5 KD 2001 nr. 2.4 Pauselijke boodschap Wereldjongerendag
6 KD 2001 nr. 2.5 Pauselijke boodschap Wereldroepingendag
7 KD 2001 nr. 2.6 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
8 KD 2001 nr. 2.7 Boodschap aan de jongeren van de wereld Zevende Internationale Jongeren Forum
9 KD 2001 nr. 2.8 Boodschap bij einde Ramadan Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog
10 KD 2001 nr. 3 Novo millennio ineunte Apostolische Brief Johannes Paulus II
11 KD 2001 nr. 4.1 Charta Oecumenica Handvest voor groeiende samenwerking van de kerken in Europa
12 KD 2001 nr. 4.2 Een stabiele Monetaire Unie stasndpuntbepaling bisschoppen COMECE twee jr na invoering van de euro
13 KD 2001 nr. 4.3 Over de situatie van de Europese landbouw de crisis en de consequenties ervan COMECE
14 KD 2001 nr. 4.4 Christus onze vrede boodschap 12de plenaire bijeenkomst Bisschoppenconferenties Afrika en Madagascar SECAM
15 KD 2001 nr. 4.5 Pauselijke boodschap Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
16 KD 2001 nr. 5.1 Pauselijke boodschap Wereldtoerismedag
17 KD 2001 nr. 5.2 Instructie over gebeden om genezing Congregatie voor de Geloofsleer
18 KD 2001 nr. 5.3 De gave van het gezag Het gezag in de Kerk III Anglicaans Rooms Katholieke Internationale Commissie ARCIC
19 KD 2001 nr. 8.1 Pauselijke boodschap Wereldmissiezondag
20 KD 2001 nr. 8.2. Pauselijke boodschap Wereldjongerendag
21 KD 2001 nr. 8.3 Interventie Bisschoppensynode 2001 Adrianus Kardinaal Simonis
22 KD 2001 nr. 8.4 Interventie Bisschoppensynode 2001 Godfried Kardinaal Danneels
23 KD 2001 nr. 8.5 Boodschap van de Bisschoppensynode aan het volk van God Tiende gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode
24 KD 2001 nr. 8.6 Nederlandse Bisschoppenconferentie Ontmoeting en dialoog nav terroristische aanslagen VS op 11 09 2001
25 KD 2001 nr. 9 10.1 Verbi sponsa Instructie over het contemplatieve leven en de clausuur van monialen
26 KD 2001 nr. 9 10.2 De Kerk en het racisme naar een meer broederlijke samenleving bijdrage Heilige Stoel aan Wereldconferentie Pauselijke Raad Justitia et Pax
27 KD 2001 nr. 9 10.3 De Kerk en het racisme naar een meer broederlijke samenleving herdruk uitgave 1988 Pauselijke Raad Justitia et Pax
28 KD 2001 nr. 9 10.4 Pauselijke boodschap einde Ramadan
#
Documentatie in 2000:
1 KD 2000 nr. 1. Basisnormen voor de vorming en Directorium voor de dienst en het leven van permanent diakens Congregatie voor de Katholieke Opvoeding en voor de Clerus
2 KD 2000 nr. 2. Evangelisatie in een klimaat van dialoog Dossier Landelijk Pastoraal Overleg
3 KD 2000 nr. 3.1 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
4 KD 2000 nr. 3.2 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
5 KD 2000 nr. 3.3 Pauselijke boodschap Veertigdagentijd
6 KD 2000 nr. 3.4 Pauselijke boodschap einde Ramadan
7 KD 2000 nr. 3.5 Eurosynode Jezus Christus die leeft in zijn kerk bron van hoop voor Europa Werkdocument Tweede Bijzondere Bisschoppensynode voor Europa
8 KD 2000 nr. 3.6 Eurosynode Interventies Nederlandse en Belgische deelnemers
9 KD 2000 nr. 3.7 Eurosynode Boodschap Tweede Bijzondere Bisschoppensynode voor Europa
10 KD 2000 nr. 4.1 Pauselijke boodschap Wereldroepingendag
11 KD 2000 nr. 4.2 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
12 KD 2000 nr. 4.3 Teksten Mea culpa Herinnering en verzoening de kerk en de schuld uit het verleden Internationale Theologische Commissie
13 KD 2000 nr. 4.4 Teksten Mea culpa Homilie voor de Dag van vergiffenis in het Heilig Jaar 2000
14 KD 2000 nr. 4.5 Teksten Mea culpa Algemeen gebed belijdenis van zonden en vraag om vergiffenis
15 KD 2000 nr. 4.6 Teksten Mea culpa Angelus Dag van vergiffenis
16 KD 2000 nr. 4.7 Verklaring mgr. Hurkmans voor de Nederlandse Missieraad
17 KD 2000 nr. 4.8 Het aangaan van een levensverbintenis kerkelijke viering en pastoraat Bisschoppenconferentie NL
18 KD 2000 nr. 5.1 Dominus Iesus verklaring over unieke karakter en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk Congregatie voor de Geloofsleerpdf
19 KD 2000 nr. 5.2 De Aidsproblematiek bezinning en oproep Bisschoppenconferentie NL
20 KD 2000 nr. 5.3 Terzake de verspreiding van hiv aids Jacques Suaudeau
21 KD 2000 nr. 6.1 Nederlandse Dag Pauselijke toespraak tot Nederlandse pelgrims
22 KD 2000 nr. 6.2 Nederlandse Dag Pelgrim voor de Heer kardinaal Simonis
23 KD 2000 nr. 6.3 Nederlandse Dag Geloven gaat verder de kern van de weg van de Kerk in Nederland Henk Witte in L’Osservatore Romano
24 KD 2000 nr. 6.4 Pauselijke boodschap Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
25 KD 2000 nr. 6.5 Wiccen en wegen instrument voor kwaliteitsbeheer in de catechese Bisschoppenconferentie NL
26 KD 2000 nr. 7 8 Ecclesia in America postsynodale apostolische Exhortatie
27 KD 2000 nr. 9 10 Ecclesia in Asia postsynodale apostolische Exhortatie
#
Documentatie in 1999:
1 KD 1999 nr. 1. Nieuwe roepingen voor een nieuw europa slotdocument Europees Congres over roepingen tot priesterschap en godgewijde leven in Europa
2 KD 1999 nr. 2.1 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
3 KD 1999 nr. 2.2 Pauselijke boodschap Veertigdagentijd
4 KD 1999 nr. 2.3 Pauselijke boodschap Wereldjongerendag
5 KD 1999 nr. 2.4 Pauselijke boodschap Wereldgebedsdag voor Roepingen
6 KD 1999 nr. 2.5 Pauselijke boodschap einde Ramadan
7 KD 1999 nr. 2.6 God die op ons wacht Herdelijk schrijven over God de Vader Bisschoppenconferentie NL
8 KD 1999 nr. 2.7 Toespraak kardinaal Simonis bij persconferentie actie Kerkbalans
9 KD 1999 nr. 2.8 Toespraak kardinaal Simonis bij aanbieding adviesrapport van consultatiecommissie katholiek onderwijs
10 KD 1999 nr. 3.1 Waardigheid en zending van ouderen in kerk en wereld Pauselijke Raad voor de Leken
11 KD 1999 nr. 3.2 Kalender heilig Jaar 2000 Centraal Comite voor het heilig Jaar 2000
12 KD 1999 nr. 3.3 Waarheid herinnering en solidariteit sleutel tot vrede en verzoening Commissie Bisschoppenconferenties EU
13 KD 1999 nr. 4.1 Voorwoord mgr. Muskens bij One Bread One Body
14 KD 1999 nr. 4.2 Een brood Een lichaam Katholieke Bisschoppenconferenties Engeland Wales Ierland en Schotland
15 KD 1999 nr. 5 6. Encycliek Fides et ratio Johannes Paulus II
16 KD 1999 nr. 7.1 Incarnationis mysterium Bul tot afkondiging vh grote jubileum vh jaar 2000 JPII
17 KD 1999 nr. 7.2 Decreet Apostolische Penitentiarie bepaling inz. verkrijgen jubileum aflaat
18 KD 1999 nr. 7.3 Van woorden naar daden Nadere beschouwingen over de rol van vrouwen in de kerk Bisschoppenconferentie VS
19 KD 1999 nr. 7.4 Verklaring over intercommunie Bisschoppenconferentie NL
20 KD 1999 nr. 8. Meewerken in het pastoraat Beleidsnota Bisschoppenconferentie NL bij Instructie vragen betr. medewerking lekengelovigen aan dienstwerk priesters
21 KD 1999 9 nr. 10.1 Brief aan de kunstenaars door Johannes Paulus II
22 KD 1999 9 nr. 10.2 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
23 KD 1999 9 nr. 10.3 Pauselijke boodschap Wereldjongerendag
24 KD 1999 9 nr. 10.4 Brief aan de ouderen Johannes Paulus II
25 KD 1999 9 nr. 10.5 Leven met een zelfde hoop over betekenis van ontmoeting met jodendom voor katholieken Bisschoppenconferentie NL
26 KD 1999 9 nr. 10.6 Reactie Bisschoppenconferentie NL op wetsontwerp toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp tot zelfdoding
27 KD 1999 9 nr. 10.7 Toespraak kardinaal Simonis bij perspresentatie Meewerken in het pastoraat
28 KD 1999 nr. 9 10.8 Charta Oecumenica voor Europa ontwerp Conferentie Europese Kerken Raad Europese Bisschoppenconferenties
29 KD 1999 9 nr. 10.9 Geweld tegen vrouwen Conferentie Europese Kerken Raad Europese Bisschoppenconferenties
#
Documentatie in 1998:
1 KD 1998 nr. 1.1 Pauselijke boodschap Wereldvredesdag
2 KD 1998 nr. 1.2 Pauselijke boodschap Wereldziekendag
3 KD 1998 nr. 1.3 Pauselijke boodschap Veertigdagentijd
4 KD 1998 nr. 1.4 Pauselijke boodschap Wereldroepingendag
5 KD 1998 nr. 1.5 Toespraak tot de Belgische bisschoppen tijdens hun Ad Limina bezoek Johannes Paulus II
6 KD 1998 nr. 1.6 Toespraak kardinaal Danneels tot paus tijdens Ad Limina bezoek Bisschoppenconferentie Belgie
7 KD 1998 nr. 1.7 Boodschap einde Ramadan Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
8 KD 1998 nr. 1.8 Actie Kerkbalans toespraak RSE Vissinga
9 KD 1998 nr. 2.1 Voor een toekomst in solidariteit en gerechtigheid Verklaring Evangelische Kerk Duitsland en Bisschoppenconferentie Duitsland over sociale en economische toestand in Duitsland
10 KD 1998 nr. 2.2 Een hart onder de riem Pastorale brief over armoede en sociale uitsluiting Raad van Kerken NL
11 KD 1998 nr. 3.1 Pauselijke boodschap Wereldjongerendag
12 KD 1998 nr. 3.2 Pauselijke boodschap Wereldcommunicatiedag
13 KD 1998 nr. 3.3 Pauselijke boodschap Werelddag voor migranten en vluchtelingen
14 KD 1998 nr. 3.4 Wij herinneren ons Een beschouwing over de Shoah Pauselijk Commissie voor Religieuze Betrekkingen met de Joden
15 KD 1998 nr. 3.5 Voor altijd onze kinderen Pastorale boodschap aan ouders van homoseksuele kinderen en suggesties voor pastores Bisschoppenconferentie VS
16 KD 1998 nr. 3.6 God in ons. De Geest die schept en levend maakt Herderlijk schrijven over de heilige Geest Bisschoppenconferentie NL
17 KD 1998 nr. 3.7 Actie tegen de 24 uurseconomie Toespraken start actie Den Haag Simonis Plaisier en Wigboldus
18 KD 1998 nr. 4 5.1 Instrumentum Laboris De ontmoeting met de levende Jezus Christus Bisschoppensynode Speciale Vergadering voor Amerika
19 KD 1998 nr. 4 5.2 De katholieke school op de drempel van het derde millennium Congregatie voor de Katholieke Opvoeding en Vorming
20 KD 1998 nr. 4 5.3 Oog voor verschil en gelijkwaardigheid Raster tbv kerkelijk spreken over verschil en gelijkwaardigheid mannen en vrouwen
21 KD 1998 nr. 4 5.4 Aan de kabinetsinformateurs Raad van Kerken NL
22 KD 1998 nr. 4 5.5 Aan de kabinetsinformateurs Bisschoppenconferentie NL
23 KD 1998 nr. 6.1 De RK Kerk in NL anno 1998 rapport tdv Ad Limina bezoek vd NLse bisschoppen
24 KD 1998 nr. 6.2 Ad Limina bezoek Toespraak kardinaal Simonis tot JPII
25 KD 1998 nr. 6.3 Ad Limina bezoek toespraak JPII tot Nlse bisschoppen
26 KD 1998 nr. 7. Algemeen directorium voor de catechese Congregatie voor de Clerus
27 KD 1998 nr. 8.1 Ik was vreemdeling Herderlijk schrijven van de NLse Bisschoppenconferentie over migranten en vluchtelingen
28 KD 1998 nr. 8.2 Perspresentatie mgr. Muskens Ik was vreemdeling
29 KD 1998 nr. 8.3 Toespraak mgr. Wiertz bij uitreiking derde Titus Brandsma Award
30 KD 1998 nr. 8.4 Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie bgv heiligverklaring Edith Stein
31 KD 1998 nr. 9 10.1 Dies Domini Apostolische brief van JP II over de heiliging van de zondag
32 KD 1998 nr. 9 10.2 Woord van welkom door kardinaal Simonis Inleidingen dialoogbijeenkomst 12 13sept97
33 KD 1998 nr. 9 10.3 Woord van welkom door kardinaal Simonis Inleidingen dialoogbijeenkomst 19 20dec97