Door het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (SRKK) worden in de reeks Kerkelijke Documentatie (KD) vertalingen in het Nederlands uitgegeven van belangrijke kerkdocumenten, zoals de encyclieken, brieven, boodschappen of toespraken van de paus. Ook publiceert het SRKK belangrijke documenten van de Nederlandse Kerkprovincie. U ziet hier de meest recente edities op rij, die u met ons bestelformulier meteen kunt bestellen.

Kerkelijke Documentatie 2022

2022/nummer 1

Deze editie, nummer 1 2022, bevat de teksten Patris corde en Samaritanus bonus. De eerste tekst is een apostolische brief van paus Franciscus over het vaderhart van God. De tweede tekst is van de Congregatie voor de Geloofsleer en gaat in op vragen in verband met de kerkleer over de zorg voor mensen in de terminale levensfase.

Prijs € 10,00 per stuk, exclusief verzendkosten en behandelingskosten. Bestellen kan via het formulier onderaan deze webpagina of via bestel@rkk.nl.

Kerkelijke Documentatie 2021

2021/nummer 2

Dit nummer van Kerkelijke Documentatie bevat de postsynodale exhortatie Querida Amazonia, wat Geliefde Amazone betekent. De paus vraagt in deze brief om een nieuw begin voor de Amazone, vanuit een levendig en geïncarneerd geloof, met een hernieuwde zendingsdrang die vertrouwt op de genade. Het tweede document in deze uitgave is ‘De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de evangeliserende zending van de Kerk’. Dit is een instructie die suggesties en richtlijnen biedt om de pastorale gemeenschap te vernieuwen.

Prijs € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.
Bestellen kan via het formulier onderaan deze webpagina of via bestel@rkk.nl.

2021/nummer 1

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie.

Prijs € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.
Bestellen kan via het formulier onderaan deze webpagina of via bestel@rkk.nl.

Kerkelijke Documentatie 2019

2019/nummer 2  

Deze speciale uitgave is samengesteld door de overlegcommissie van de KNR  en de Bisschoppenconferentie. In dit nummer komen drie teksten bij elkaar die elk een onderwerp behandelen, gerelateerd aan het vrouwelijke religieuze leven. Zo is er de constitutie Vultum Dei Quaerere, Het Gelaat van God zoeken, van paus Franciscus over het vrouwelijke contemplatieve leven. Deze tekst wordt aangevuld met Cor Orans, een instructie voor de toepassing van Vultum Dei Quaerere, door de Congregatie voor de Instituten van het Godgewijde Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven. Deze congregatie bracht ook de instructie Ecclesiae Sponsae Imago uit, over de ordo virginum, de orde van Godgewijde maagden en ook deze tekst is opgenomen in deze uitgave. Prijs € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.

2019/nummer 1

Christus vivit, Christus leeft. ‘Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt, wordt jong, wordt nieuw, vult zich met leven. Daarom zijn de eerste woorden die ik tot iedere christelijke jongere wil richten: Hij leeft en wil dat jij leeft!’ Zo begint paus Franciscus zijn exhortatie naar aanleiding van de synode over Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober 2018 werd gehouden in Rome. In deze uitgave Kerkelijke Documentatie nr. 1 2019 staat ook het document Dare il meglio di sé, Het beste van jezelf geven, van het dicasterie voor Leken, Gezin en leven. Hierin wordt een katholiek perspectief gegeven op sport in relatie tot de menselijke persoon. Prijs € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.

Kerkelijke Documentatie 2018, 2017 en 2016

2018/nummer 1

Apostolische exhortatie Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht) van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. De vertaling van de exhortatie is voorzien van o.a. een trefwoordenlijst, die het bestuderen ervan gemakkelijker maakt. Tevens zijn in deze uitgave opgenomen het document ‘Placuit Deo’ (Het heeft God behaagd), over de christelijke verlossing en enkele boodschappen van paus Franciscus uit 2018 bij speciale gelegenheden, die alle raken aan het thema heiligheid. Bij deze editie wordt ook de Gedragscode Pastoraat 2018 geleverd. De Gedragscode is uitneembaar. Prijs € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten.

2017/nummer 1

Verschillende teksten van paus Franciscus en van de Nederlandse bisschoppen die tezamen de terugblik vormen op het Heilig jaar van de Barmhartigheid.
Daarnaast bevat deze uitgave een vertaling van de tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’, een reflectie op theologische vraagstukken met betrekking tot Katholiek-Joodse relaties bij gelegenheid van het 50- jarig jubileum van het document ‘Nostra aetate’. Prijs: € 12,50 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

2016/nummer 1

Post synodale exhortatie Amoris laetitia van paus Franciscus, naar aanleiding van de Buitengewone Bisschoppensynode in 2014 en de daaropvolgende Gewone Bisschoppensynode in 2015, beide met als onderwerp huwelijk en gezin. De paus onderstreept de betekenis van het huwelijk en het gezin als een bron van door God geschonken vreugde. Prijs: € 17,50 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

Kerkelijke Documentatie 2015 en 2014

2015/nummer 2

Encycliek Laudato si’ van paus Franciscus over de zorg voor het gemeenschappelijke huis.

Prijs: € 15,00 exclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

2015/nummer 1

Bijzondere Ad Limina editie met alle belangrijke teksten rondom het bezoek (Ad Limina) van de Nederlandse bisschoppen aan paus Franciscus in december 2013.
Verder bevat deze uitgave diverse boodschappen van paus Franciscus in 2014.

Prijs: € 12,50 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

2014/nummer 1

Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium van paus Franciscus over de vreugde van het Evangelie. Deze vreugde ligt besloten in een persoonlijke relatie met de Heer. Wie de vreugde daarvan ervaart, wil en moet haar delen, stelt de paus.
Prijs: € 15,50 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

Kerkelijke Documentatie 2013

2013/nummer 3

Encycliek Lumen Fidei van paus Franciscus. De aanzetten voor dit pauselijk schrijven over het geloof als goddelijke deugd, naar de beginwoorden ‘Lumen Fidei’ genoemd – licht van het geloof, zijn gegeven door paus Benedictus XVI en uitgewerkt en voltooid door de huidige paus. Daarmee is de trilogie over de goddelijke deugden compleet: over de liefde (Deus Caritas Est 2005), over de hoop (Spe Salvi 2007) en deze over het geloof.

Prijs: € 15,00 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

2013/nummer 2

Van de congregatie van de Clerus het Directorium voor het ambt en het leven van de priesters.

Prijs: € 15,00 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

2013/nummer 1

Diverse boodschappen en toespraken paus Benedictus XVI.
Verklaring van de bisschoppen van COMECE met betrekking tot het doel van het verdrag van de EU over de concurrerende sociale markteconomie
Vastenboodschap 2013 van de Nederlandse bisschoppen.

Prijs: € 10,00 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.
Gemeenschappelijke verklaring Nederlandse kerk inzake Doop

Kerkelijke Documentatie 2012

2012/nummer 3

Lezingen symposium 12 oktober 2012.
Vijftig jaar Vaticanum II.
En start Jaar van het geloof.

Prijs: € 10,00 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

2012/nummer 2

Diverse boodschappen paus Benedictus XVI.
Pastorale richtlijnen voor het bevorderen van roepingen tot het priesterambt.
Toespraken gewoon openbaar consistorie voor de creatie van nieuwe kardinalen.

Prijs: € 8,00 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

2012/nummer 1

Richtlijnen Jaar van het geloof.
Diverse boodschappen paus Benedictus XVI.
Vastenboodschap Nederlandse bisschoppen.

Prijs: € 10,00 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à €1,10.

 

Bestelformulier


    captcha