Week van het Katholiek Onderwijs

Duurzaamheid is thema van de Week van het Katholiek Onderwijs 2019. Datum: van 30 september tot en met 4 oktober

Ter gelegenheid van de Week van het Katholiek Onderwijs is er lesmateriaal ontwikkeld.

Voor de basisschool:

  • Het verhaal van Drup, een prentenboek voor de onderbouw met 17 verschillende activiteiten.
  • Het waterboekje, met allerlei verschillende opdrachten om de kennis over water te testen.
  • De waterquiz, een handige PowerPoint voor in de klas.
  • In het spoor van Franciscus. Ontwikkeld door drs. Liesbeth Stalmeier voor de midden- en bovenbouw voor het vak godsdienst-levensbeschouwing en ook uitstekend te gebruiken bij andere vakken.

Voor het middelbaar onderwijs:

  • Laudato si’, het goede leven delen en beschermen. Dit lesmateriaal bestaat uit opdrachten die door leerlingen van het d’Outremondcollege in Drunen zijn bedacht, onder leiding van docenten Dr. Bill Banning en Marijke Heuvelink.

De materialen zijn te downloaden via de site van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR).