dossier-jongerensynode-2018

Foto: Ramon Mangold

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten van de Nederlandse Bisschoppenconferentie in het kader van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Deze ‘Jongerensynode’ wordt in oktober 2018 gehouden te Rome.

De Bisschoppensynode is een ontmoeting van bisschoppen uit de hele wereld en brengt de collegiale verbondenheid tot uitdrukking van de bisschoppen uit heel de wereld met de paus. De synode biedt de gelegenheid tot onderlinge uitwisseling over belangrijke onderwerpen in Kerk en wereld en is tevens bedoeld om te komen tot raad en advies aan de paus. Een Gewone Bisschoppensynode vindt doorgaans om de drie jaar plaats.

2020

2019

2018


2017
2016