Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nederlandse uitkomsten online enquête Vaticaan onder jongeren gepubliceerd

Nederlandse uitkomsten online enquête Vaticaan onder jongeren gepubliceerd

In 2017 heeft het Vaticaan een wereldwijde online enquête gehouden onder jongeren. De uitkomsten daarvan vormen mede de input voor de Gewone Algemene Bisschoppensynode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober 2018 wordt gehouden. Nederland heeft als een van de (weinige) landen de online enquête vertaald en de Nederlandse uitkomsten daarvan zijn nu bekend gemaakt.

Gerrie Conen initiatiefnemer van de Nederlandse vertaling en jongerenwerker voor Jong Katholiek namens de Bisschoppenconferentie: ‘We wilden in Nederland een zo groot mogelijke doelgroep voor de enquête bereiken, vandaar dat we besloten om de vragen te vertalen en op die manier de online enquête zo laagdrempelig mogelijk te maken. De Nederlandse uitslagen werden uit ons enquêtesysteem geëxporteerd en opgestuurd naar Rome, zodat men deze resultaten kan samenvoegen met de resultaten van de wereldwijde enquête. Ze vormen daar dus onderdeel van het geheel, maar dankzij de Nederlandse antwoorden aan de ‘voorkant’ kunnen wij nu eigen uitslagen bekend maken en dat is dus vrij uniek.’

De Nederlandse antwoorden worden nu bekend gemaakt met het oog op en aandacht voor de presynode over en met jongeren die momenteel in Rome wordt gehouden.

Verspreiding

De online enquête werd vorig jaar bekend gemaakt via de websites van de Bisschoppenconferentie www.rkkerk.nl en www.Jongkatholiek.nl. Ook via de Facebookpagina van Jongkatholiek (die door >2000 mensen gevolgd wordt) en Twitter (>1700) werd de enquête onder de aandacht gebracht. De antwoorden op het online onderzoek zijn anoniem. De resultaten kunnen niet worden herleid tot individuele personen.

De Nederlandse vertaling van de enquête kwam op 6 juli 2017 online. Op 25 november 2017 waren er 1156 vragenlijsten ingevuld, waarvan 511 volledig. De tijd die gemiddeld per vragenlijst is besteed bedraagt 31 minuten. De enquête bevatte zeven vraaggroepen met in totaal 56 vragen. 17 vragen daarvan bestaan uit een aantal subvragen en er waren twee open vragen. Om privacy redenen worden de antwoorden op de open vragen niet gepubliceerd. Deze worden wél anoniem beschikbaar gesteld aan de diocesane jongerenwerkers in Nederland en aan het secretariaat van de synode in Rome.

Enkele opvallende uitkomsten uit het online onderzoek:

  • 44% van de respondenten heeft de vragenlijst tot het einde toe afgemaakt. 81% van de afhakers is niet verder gekomen dan de eerste pagina (na het titelscherm) van de vragenlijst;
  • Verhouding man/vrouw: 49/51. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 24;
  • De meeste respondenten (ruim tweederde) hebben een positief zelfbeeld;
  • Het merendeel vindt dat het geloof heeft bijgedragen aan de eigen persoonlijke groei en vindt het geloof nu nog steeds belangrijk in het eigen leven. Ook over de sociale kant van de Kerk zijn de jongeren te spreken. Een meerderheid is positief over de liefdadigheid, de maatschappelijke projecten en het werk van missionarissen in ontwikkelingslanden. Op de vraag Wie is Jezus voor jou? Kiezen de meesten de zoon van God, gevolgd door Een voorbeeld om na te volgen, de Verlosser en iemand die van me houdt. 33% van de jongeren geeft aan de hele dag door op internet te zitten. De meeste jongeren (61%) zit meestal een paar keer per dag op internet. 57% van de respondenten vindt van zichzelf dat hij/zij vaker op internet zit dan goed voor iemand is. 44% van de jongeren besteedt één tot drie uur per dag aan social media

Lees hier meer berichten over de synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.

De uitslagen van de online enquête zijn hier te vinden (zoom in naar bv. 75 procent, als niet alle gegevens op uw beeldscherm zichtbaar zijn).