Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Mutsaerts naar synode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’

Mgr. Mutsaerts naar synode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’

Van 3 tot en met 28 oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zal de referent voor jeugd en jongeren, mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts hier aan deelnemen.

De Nederlandse bisschoppen hebben de hulpbisschop van bisdom ‘s Hertogenbosch al afgelopen voorjaar gekozen om naar de synode te gaan, maar recent is zijn deelname door het secretariaat van de Bisschoppensynode definitief bevestigd. Als vervanger kozen de Nederlandse bisschoppen mgr. De Jong, die gaat wanneer mgr. Mutsaerts onverwachts verhinderd zou zijn.

Jong Katholiek

Als referent voor jeugd en jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zet mgr. Mutsaerts zich samen met ondersteuning van Jong Katholiek in voor de opbouw van een jong katholiek kader in de leeftijd van twaalf tot dertig jaar, dat actief participeert in Kerk en samenleving.

Vanuit Jong Katholiek worden in overleg met de referent diverse projecten georganiseerd die een landelijk karakter dragen en die ten goede komen aan het lokale jongerenpastoraat in de bisdommen. Een belangrijk instrument om te komen tot beleid voor Jong Katholiek is het Officium Iuventutis, het gezamenlijk overleg van de jeugd -en jongerenwerkers van de bisdommen, bewegingen en congregaties waarvan mgr. Mutsaerts voorzitter is.

Lees hier alle berichten namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie over de synode.