Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nederlandse vertaling van slotdocument synode over jongeren, geloof en roeping

Nederlandse vertaling van slotdocument synode over jongeren, geloof en roeping

Het slotdocument van de synode met als thema ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ is in het Nederlands vertaald en nu beschikbaar. Deze synode werd gehouden in oktober 2018 in Rome. De Nederlandse vertaling van het slotdocument kan worden gedownload via onderstaande link.

In het slotdocument zijn in 167 stellingen de besprekingen over alle deelthema’s van de synode samengevat. Dit gebeurde in samenspraak met de synodevaders, die onder meer door het indienen van wijzigingsvoorstellen konden reageren op het concept. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie nam mgr. De Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond deel aan de synode.

De Nederlandse vertaling van het slotdocument is gemaakt door drs. H.G.M. Kretzers en nagezien door dr. L.J.M. Hendriks onder eindredactie van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Nederland.

Download hier de Nederlandse vertaling van het slotdocument,

Kijk hier voor alle berichten die op deze site zijn gepubliceerd over de synode.

 

Op de foto: mgr. De Jong tijdens de synode.