Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Paus Franciscus voor Wereldgebedsdag roepingen: ‘voelen jullie je dragers van een belofte?’

Paus Franciscus voor Wereldgebedsdag roepingen: ‘voelen jullie je dragers van een belofte?’

Zondag 12 mei is de 56e Wereldgebedsdag voor roepingen. Paus Franciscus sluit in zijn boodschap voor deze dag aan bij twee bijzondere bijeenkomsten die de Rooms-Katholieke Kerk recent organiseerde over, met en voor jongeren, namelijk de synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping in 2018 en de WereldJongerenDagen in Panama van 2019. Ook daar stond het onderwerp roeping centraal.

‘Na afgelopen oktober de levendige en vruchtbare ervaring van de aan de jongeren gewijde synode te hebben meegemaakt, hebben wij kort geleden in Panama de 34ste WereldJongerenDagen gevierd. Twee grote bijeenkomsten die het de Kerk mogelijk hebben gemaakt te luisteren naar de stem van de Geest en ook naar het leven van de jongeren, naar hun vragen, hun zorgen en hun verwachtingen’, schrijft de paus.

Belofte en risico

Paus Franciscus wil op de Wereldgebedsdag voor roepingen met de jongeren nadenken over twee aspecten van roeping namelijk belofte en risico. Hij diept uit ‘hoe de oproep van de Heer ons dragers van een belofte maakt en tegelijkertijd van ons de moed vraagt om het te riskeren met Hem en voor Hem.’ De paus doet dit aan de hand van een scène uit het evangelie, namelijk het moment waarop Jezus zijn eerste leerlingen roept bij het meer van Galilea (Mar. 1, 16-20).

De roeping van de leerlingen begint met een ontmoeting met Jezus en toen zij van Hem de belofte kregen dat ze deel uit mochten maken van een grotere droom ‘“lieten zij terstond hun netten in de steek en volgden Hem” (Mar. 1, 18). Dat betekent dat het om de oproep van de Heer te aanvaarden nodig is om met hart en ziel bereid te zijn om het risico van een onbekende uitdaging aan te gaan; men dient alles achter te laten wat ons aan ons bootje zou willen binden en ons zo verhindert om een definitieve keuze te maken; van ons wordt de durf gevraagd die ons met kracht naar de ontdekking brengt van het plan dat God heeft met ons leven’, zegt de paus.

Maria

Hij verwijst tenslotte opnieuw naar Maria, zoals ook bij de synode en de WereldJongerendagen. ‘Haar “ja” was het “ja” van iemand die zich wilde engageren en bereid was risico te lopen, van iemand die alles op het spel wil zetten, zonder een andere garantie dan de zekerheid te weten dat zij de draagster is van een belofte. En ik vraag ieder van jullie: voelen jullie je dragers van een belofte? Welke belofte draag ik in mijn hart om mee verder te gaan?’

Boodschap paus Franciscus Wereldgebedsdag voor roepingen 2019.

Kijk hier voor meer informatie over het onderwerp ‘roepingen’.

 

Foto Ramon Mangold: paus Franciscus bij de WereldJongerenDagen 2019 in Panama.

 

 

 

Tags: ,