Bij aanvang van het Ad Limina bezoek van de Nederandse bisschoppen in Rome in 2013 werd ’s morgens de eucharistie gevierd in de crypte van de Sint Pieter bij het graf van de eerste apostel. – Foto: Ramon Mangold

Hieronder treft u alle nieuwsberichten het Ad Liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen in 2022.