Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. dr. J.W.M. Liesen
Mgr. dr. J.W.M. Liesen

Mgr. dr. J.W.M. Liesen

Referentschap voor Liturgie
Liturgie is het priesterlijk dienstwerk van Jezus Christus. In de liturgie viert de kerk dat Christus als hogepriester ons heiligt en onze lof aan God aanbiedt. Iedere eredienst is een paasviering in het klein. Jezus viert de overgang van dood naar leven en alle gelovigen, priesters, diakens en leken, nemen op onderscheiden wijze deel aan de eredienst van Christus.
De ordening van de liturgie komt toe aan de wereldkerk. De Nederlandstalige uitgave van de Latijnse liturgische boeken van de Rooms-Katholieke kerk is een taak van de gezamenlijke bisschoppen. In elk bisdom draagt de bisschop verantwoording voor deze liturgie van de kerk. Landelijke afspraken over liturgie, Bijbel, kerkmuziek en kerkelijke kunst komen toe aan de gezamenlijke bisschoppen.
Vanuit de conferentie is de referent voor liturgie mgr. Liesen, die wordt bijgestaan door mgr. Van den Hende en Mgr. Woorts. Het referentschap wordt terzijde gestaan door een landelijke adviesraad (NRL).

Referentschap Media en Communicatie (wordt behartigd door de Permanente Raad, waarvan mgr. Liesen vicevoorzitter is).